ปลัด สธ. ชื่นชม รพ.สมุทรปราการ ปรับโฉมเป็น Smart & Modernize hospital - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, February 19, 2023

ปลัด สธ. ชื่นชม รพ.สมุทรปราการ ปรับโฉมเป็น Smart & Modernize hospital

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ชื่นชมการปรับโฉมเป็น Smart & Modernize Hospital ที่ทันสมัย ให้บริการครบวงจร นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการ เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพออนไลน์ทั้งจังหวัด ประชาชนได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดความแออัด18 กุมภาพันธ์ 2566-นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ และกล่าวว่า โรงพยาบาลสมุทรปราการมีการพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะการปรับโฉมเป็น Smart & Modernize Hospital ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงาม ทันสมัยพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก เช่น แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนกทันตกรรม แผนกจักษุวิทยา ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ เครื่องวัดสัญญานชีพอัตโนมัติด้วยตนเอง จนถึงการจ่ายค่าบริการผ่านตู้เก็บเงินอัตโนมัติ ไม่ต้องรอคิว ส่วนแผนกผู้ป่วยใน มีเครื่องจัดยาอัตโนมัติ เครื่องส่งยาอัตโนมัติ เชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยทั้งประวัติการรักษา บันทึกทางการพยาบาล การใช้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ลดปัญหาข้อมูลสูญหายและเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ เป็น OPD/IPD Paperless เต็มรูปแบบ และยังเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพกับโรงพยาบาลชุมชนทั้งจังหวัด ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่สะดวก รวดเร็ว

นอกจากนี้ ยังมี “ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด” ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ หอผู้ป่วยเฉพาะทางโรคหัวใจ จำนวน 12 เตียง หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) จำนวน 7 เตียงซึ่งในปี 2565 ได้ให้บริการสวนหัวใจและทำบอลลูน 1,479 ราย การผ่าตัดบายพาสและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 98 ราย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการเร็วขึ้น ทำให้อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลดลง จากร้อยละ 16.02 ในปี 2564 เหลือร้อยละ 7.1 ในปี 2565 รวมถึงมีการให้บริการศูนย์ไตเทียม ซึ่งในปี 2565 สามารถฟอกไตได้ถึง 18,355 รอบ
 
“ปัจจุบัน โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือเป็นอย่างดีของบุคลากรโรงพยาบาล ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ทำให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการให้บริการที่ทันสมัยและมีสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลที่สวยงาม ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงระบบบริการได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ระบบสาธารณสุขของเรามีความเข้มแข็ง” นายแพทย์โอภาส กล่าว

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages