เพาะช่างจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 17 ศิลปินทั่วโลกร่วมงานคับคั่ง - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, February 13, 2023

เพาะช่างจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 17 ศิลปินทั่วโลกร่วมงานคับคั่ง

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 ขึ้น โดยได้รับการตอบรับจากศิลปินกว่า 25 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้การปฏิบัติการทางทัศนศิลป์มีขึ้นในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ผลงานสำเร็จติดตั้งแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ โดย คุณประทีป เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเพาะช่าง จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 ( The 17th Poh-Chang International Art Festival & Workshop in Thailand 2023) ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมี ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ริเริ่ม เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีเด่นในการพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ของสถาบันการอุดมศึกษา(สกอ.) อีกด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวว่า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 17 เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อวงการศิลปะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการสร้างสรรค์งานระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินต่างชาติ ได้เครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ ในส่วนของนักศึกษาของเพาะช่างได้เรียนรู้จากการเข้ามาช่วยงานทุกส่วนของโครงการ ได้พูดคุยสัมภาษณ์กับศิลปิน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ได้เพิ่มพูนความรู้ด้านศิลปะเท่านั้น พวกเค้ายังได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ การทำงานเป็นทีม การมีความรับผิดชอบ การมีน้ำใจ มีจิตอาสา แม้แต่ผู้สนใจทั่วไปก็สามารถเข้ามาชมการทำงานของศิลปินได้ ผลงานสำเร็จนำมาจัดนิทรรศการถึงวันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages