วว. ร่วมงาน ‘Propak Philippines 2023’ ลงนาม ร่วมมือDPI พัฒนาผู้ประกอบการ2ฝ่าย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, February 2, 2023

วว. ร่วมงาน ‘Propak Philippines 2023’ ลงนาม ร่วมมือDPI พัฒนาผู้ประกอบการ2ฝ่าย

วว. ร่วมงาน Propak Philippines 2023 / ลงนาม Letter of Intent กับ DPI พร้อมหารือความร่วมมือพัฒนาผู้ประกอบการไทย & ฟิลิปปินส์
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ProPak Philippines 2023 ณ World Trade Center Metro Manila, Pasay City งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้แนวโน้มตลาดการลงทุน การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมเชิงเทคนิค เชื่อมโยงผู้ขาย ผู้ซื้อระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยา สนับสนุนการจัดงานโดย Department of Trade and Industry (DTI), Department of Science and Technology (DOST) และบริษัท Informa Markets ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

โอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) กับ Honorable Blesila A. Lantayona, Undersecretary for Regional Operations Group, DTI เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน ร่วมกันพัฒนาและดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small, and Medium Enterprises : MSMEs)
พร้อมนี้ DTI ได้นำเสนอโครงการ Share Service Facilities ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีและขีดความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs ผ่านการแบ่งปันการใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ สิ่งอำนวยความสะดวก และโปรแกรมการฝึกอบรมเสริมทักษะต่างๆ ซึ่งช่วยให้ MSMEs ปรับปรุงผลผลิต ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและการเติบโตของธุรกิจ MSMEs
นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร วว. ได้เยี่ยมชมหน่วยงาน Philippine Trade Training Center – Global MSME Academy (PTTC) ภายใต้ DTI หน่วยงาน PTTC ซึ่งเป็นพันธมิตรส่งเสริมการเติบโตและสนับสนุนการพัฒนา MSMEs ผ่านการฝึกอบรม สร้างทักษะ ปรับปรุงระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดความก้าวหน้า ความสามารถการแข่งขัน ความยืดหยุ่นและความยั่งยืน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages