“อนุทิน” เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ ในรูปแบบ Smart digital ลดแออัด ลดรอคอย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 6, 2023

“อนุทิน” เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ ในรูปแบบ Smart digital ลดแออัด ลดรอคอย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ เครือข่ายบริการโรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา ให้บริการในรูปแบบ Smart digital ครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ พร้อมเปิดศูนย์เคมีบำบัด โรงพยาบาลปากช่องนานา เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดการรอคอย ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่
6 มกราคม 2566 ที่คลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ เทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เปิดคลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ เครือข่ายโรงพยาบาลปากช่องนานา พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ
นายอนุทิน กล่าวว่า คลินิกหมอครอบครัว เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนในพื้นที่ด้วยการบริการแบบองค์รวม ดูแลครอบคลุมทุกมิติสุขภาพ เชื่อมโยงกับบริการทุติยภูมิและตติยภูมิด้วยระบบส่งต่อ ระบบให้คำปรึกษา รักษาพยาบาล ระบบยาและเวชภัณฑ์ ภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาล ช่วยลดความแออัดและลดการรอคอยที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยแนวคิด บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในนโยบาย 3 หมอ ซึ่งขณะนี้ ทั่วประเทศ มีคลินิกหมอครอบครัว 3,191 ทีม เฉพาะเขตสุขภาพที่ 9 มี 396 ทีม ในจำนวนนี้เป็นของจังหวัดนครราชสีมา มากที่สุด คือ 148 ทีม ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังคงขยายเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าหมายให้มีคลินิกหมอครอบครัว 6,790 ทีม ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2573

สำหรับคลินิกหมอครอบครัวหนองกะจะ เป็น 1 ใน 4 คลินิกหมอครอบครัว เครือข่ายโรงพยาบาลปากช่องนานา รับผิดชอบประชาชน 12,275 คน ใน 5 ชุมชน ดูแลทั้งมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการในรูปแบบ Smart digital ทั้งการจัดระบบคิว ระบบ Telemedicine และยังมีระบบ Digital Signage ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การให้บริการและความรู้ด้านสุขภาพที่ส่งตรงจากโรงพยาบาลปากช่องนานาถึงผู้รับบริการที่คลินิกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมา คลินิกให้บริการมาแล้ว 152,275 ครั้ง ผู้ป่วยและผู้รับบริการ 14,125 คน เป็นผู้ป่วยติดเตียง 27 คน กลุ่มเปราะบาง 52 คน ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 7 คน ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 32 คน และผู้พิการ 97 คน

นอกจากนี้ ยังได้เปิดศูนย์เคมีบำบัด ที่โรงพยาบาลปากช่องนานา ซึ่งสามารถผสมยาเคมีได้เอง โดยมีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายหลักในการพัฒนาศักยภาพการให้เคมีบำบัดแก่โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถลดระยะเวลาให้เคมีบำบัดได้ภายใน 6 สัปดาห์ ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและรวดเร็วขึ้น ช่วยลดการส่งต่อและลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้อย่างดี โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจำนวน 73 ราย รวม 385 ครั้ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น และได้วางแผนการให้เคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นเพิ่มเติมต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages