ม.มหิดล พัฒนา "เรือนเสมือนญาติ" เพื่อผู้ป่วยยากไร้ สู่ความยั่งยืนผ่านงานจิตอาสา - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 10, 2023

ม.มหิดล พัฒนา "เรือนเสมือนญาติ" เพื่อผู้ป่วยยากไร้ สู่ความยั่งยืนผ่านงานจิตอาสา

ม.มหิดล พัฒนา "เรือนเสมือนญาติ" เพื่อผู้ป่วยยากไร้ สู่ความยั่งยืนผ่านงานจิตอาสา ที่สุดของ "การให้" ไม่ใช่เพียงการให้ทรัพย์สินเงินทองเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ แต่คือการให้"โอกาส"

ซึ่ง "เรือนเสมือนญาติ" ที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และวัดอมรินทรารามวรวิหาร ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราชได้มี "ที่พักฉุกเฉิน" ระหว่างการเข้ารับรักษานั้น ปัจจุบันยังคงส่งต่อ "โอกาส" ซึ่งเปรียบเหมือน "ถังออกซิเจน" ให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสรายอื่นๆ ได้มี "อากาศหายใจ" จากการได้มีที่พักพิง และกำลังใจสู้โรคภัยไข้เจ็บต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับท่านพระครูสมุห์ญาณภพ ยตินฺธโร เมฆอรุณ หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งโครงการ "เรือนเสมือนญาติ" ซึ่งเปรียบเหมือน "ถังออกซิเจน" สำหรับผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราชได้หายใจพึ่งพิง โดยการเข้าพักได้รับการดูแลโดย คุณส่งศรีเมืองทอง หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลศิริราช

ด้วยแนวคิดที่จะทำให้โรงพยาบาลและวัดได้ร่วมเป็นที่พึ่งของประชาชน จึงได้สร้าง "เรือนเสมือนญาติ" ขึ้นเป็นที่พักฉุุกเฉินสำหรับผู้ป่วยและญาติได้อาศัยยามยากภายในบริเวณวัดอมรินทรารามวรวิหาร ซึ่งอยู่ใกล้มือหมอ

เนื่องจากทั้งโรงพยาบาลศิริราช และวัดอมรินทรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลวง ซึ่งมีพื้นที่จำกัด "เรือนเสมือนญาติ" จึงได้รับการออกแบบโดยเน้นการใช้สอยในพื้นที่อันจำกัดให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นอย่างครบครัน

โดยที่ผ่านมาได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้บริจาคผ่าน "ศิริราชมูลนิธิ" เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่ร่วมกันและดูแลกัน โดยมีวัดเป็นที่พึ่งทางใจ

ท่านพระครูสมุห์ญาณภพ ยตินฺธโร เมฆอรุณ กล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ดูแล "เรือนเสมือนญาติ" แห่งวัดอมรินทรารามวรวิหาร ว่า ปัจจุบัน "เรือนเสมือนญาติ" ไม่ได้เป็นเพียงที่พักพิงของผู้ป่วยและญาติที่มารอเข้ารับการรักษาและติดต่อโรงพยาบาลศิริราชที่อยู่ใกล้กับวัดอมรินทรารามวรวิหารเท่านั้นแต่ยังเป็นที่พักของพระภิกษุและสามเณรจากภายนอกวัดอมรินทรารามวรวิหาร ทั้งที่มีนัดและไม่มีนัดกับโรงพยาบาลศิริราช

ดำเนินการโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาว่าด้วยการพึงให้ที่พึ่งพิงแก่พระภิกษุสงฆ์จาก 4 ทิศ โดยได้จัดให้ชั้นบนของ"เรือนเสมือนญาติ" เป็นที่พักสำหรับพระภิกษุและสามเณรจากภายนอกวัดอมรินทรารามวรวิหารที่เป็นผู้ป่วยซึ่งมาติดต่อกับโรงพยาบาลศิริราชด้วย และยังได้ทำให้ผู้ป่วยและญาติได้มี "ที่พึ่งทางใจ" จากมุมที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะสำหรับสวดมนต์ ไหว้พระ ฟังเทศน์ ฟังธรรมก่อนนอนในทุกวัน

ผู้ป่วยสูงวัยยากไร้โรคมะเร็งต่อมลูกหมากของโรงพยาบาลศิริราชรายหนึ่งจากจังหวัดทางภาคใต้ แพทย์เจ้าของไข้กำหนดให้เข้ารับการฉายแสงที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 37 วัน โดยต้องรอเข้ารับการฉายแสงช่วงหยุดยาวปีใหม่ รู้สึกประทับใจในความเอื้อเฟื้อจากโรงพยาบาลศิริราช และวัดอมรินทรารามวรวิหาร ที่ให้โอกาสได้เข้าพัก ณ "เรือนเสมือนญาติ" ที่ "อยู่แล้วสบายใจ" แห่งนี้

ซึ่งการได้ที่พักใกล้โรงพยาบาลทำให้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการเดินทาง โดยส่วนตัวมองว่าความเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดา หากมีกำลังใจดี ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

นอกจากนี้ "เรือนเสมือนญาติ" ยังได้เปิดโอกาสให้ญาติผู้ป่วยที่เป็นโยมฝ่ายชายคอยช่วยเหลือพระบิณฑบาตร และแบ่งปัน "อาหารก้นบาตร" มารับประทาน เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อของครอบครัว

ในขณะที่ญาติผู้ป่วยซึ่งเป็นโยมฝ่ายหญิงยังสามารถทำหน้าที่จิตอาสา คอยปัดกวาดเช็ดถูดูแล "เรือนเสมือนญาติ" ให้สะอาดและน่าอยู่เสมอระหว่างการเข้าพักอาศัย

สิ่งที่ได้คือ "ความภาคภูมิใจ" จากการได้ "บำเพ็ญประโยชน์" และส่งต่อ "ความทรงจำดีๆ" ระหว่างได้มาพักที่ "เรือนเสมือนญาติ" ผ่าน "งานจิตอาสา"

3 ปีที่ "เรือนเสมือนญาติ" ทำหน้าที่เปรียบเหมือน "ถังออกซิเจน" เติมลมหายใจให้กับผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลศิริราชนั้น ได้รับแรงศรัทธาจากปวงชนชาวไทยอย่างไม่ขาดสาย และยังคงทำหน้าต่อไปด้วยความเชื่อมั่นใน "คุณค่าของความเป็นมนุษย์" โดยให้ความสำคัญต่อทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมต่อไป

ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบกองทุน"เรือนเสมือนญาติ" ผ่าน "ศิริราชมูลนิธิ" โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อได้ที่โทร. 0-2419-7658-60

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages