กรมพัฒน์ฯ เปิดอบรมเตรียมพร้อมใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับปรับปรุง) -เทคนิคส่งงบการเงินผ่านฉลุย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, January 4, 2023

กรมพัฒน์ฯ เปิดอบรมเตรียมพร้อมใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับปรับปรุง) -เทคนิคส่งงบการเงินผ่านฉลุย

กรมพัฒน์ฯ เปิดรับสมัครอบรมเตรียมพร้อมใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับปรับปรุง)พร้อมเทคนิคส่งงบการเงินให้ผ่านฉลุย และวิธีใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “จากภารกิจหลักด้านการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการเริ่มต้นธุรกิจ ที่ผ่านมากรมฯ ได้พัฒนากฎหมายและบริการให้สอดรับกับปัจจุบันที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2565 ในหลายมาตรา โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะมีความให้ทันสมัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจมากขึ้น ประกอบกับส่งเสริมให้จัดตั้งบริษัทจำกัดง่ายขึ้น และนอกจากการปรับปรุงกฏหมายฯ ที่กล่าวมานั้น การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎหมายยังคงเป็นเรื่องที่ธุรกิจต้องทำควบคู่กันไปด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ชวนผู้ประกอบธุรกิจและนักบัญชี สมัครเข้าอบรมเรื่อง “ก้าวทันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่และเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงิน” เปิดอบรม 2 รอบ ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ม.ค.66 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook Live (DBD Public Relations) เปิดรับสมัคร 6 ม.ค.66 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 28 ก.พ.66 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัคร 1 ก.พ.66 การอบรมนี้ สามารถนับชั่วโมง CPD ด้านอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง (เฉพาะผู้เข้าร่วมอบรมในสถานที่เท่านั้น) ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยสร้างธุรกิจให้ปฏิบัติตัวได้ตามกฎหมายอย่างเป็นมืออาชีพ
อธิบดี กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจและสนับสนุนประชาชนให้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติตัวในการทำธุรกิจได้อย่างถูกต้อง จึงกำหนดจัดอบรมเรื่อง ‘ก้าวทันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับปรับปรุงใหม่และเตรียมความพร้อมการนำส่งงบการเงิน’ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 พร้อมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook Live (DBD Public Relations) และ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีเนื้อหาหลักในการอบรมประกอบไปด้วย 1) ด้านกฎหมาย การปรับปรุงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 และพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 2) ด้านบัญชี การจัดทำงบการเงิน การจัดหาผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และวิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี เจ้าของกิจการ รวมถึงประเด็นปัญหาที่ตรวจพบบ่อยจากการรับงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมแนวทางแก้ไข และ 3) การใช้ประโยชน์จาก DBD Datawarehouse+ เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ”

โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจ นักบัญชี และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผ่านทาง www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา ทั้งนี้ แบ่งการเปิดสมัครออกเป็น 2 ช่วง คือ ครั้งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 และครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4417” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages