ดีป้า เนรมิตงานใหญ่ “Thailand Digital IP Forum 2024” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, March 21, 2024

ดีป้า เนรมิตงานใหญ่ “Thailand Digital IP Forum 2024”


ดีป้า เนรมิตงานใหญ่ “Thailand Digital IP Forum 2024” เดินหน้ายกระดับความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล


ดีป้า จัดใหญ่งาน Thailand Digital IP Forum 2024 ภายใต้แนวคิด The Next Frontier – IP in the Era of AI Driven World กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบรรดาผู้ประกอบการ ดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักลงทุน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของประเทศ อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท เอนก แอนด์ บริสชน จำกัด บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สำนักกฎหมาย ดำเนิน สมเกียรติ และบุญมา จำกัด และ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด รวมถึงผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Digital IP Forum 2024 ภายใต้แนวคิด The Next Frontier – IP in the Era of AI Driven World กิจกรรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับเหล่าผู้ประกอบการ SMEs ดิจิทัลสตาร์ทอัพ นักลงทุน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับ
การส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล รวมถึงบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งเกิดการจับคู่ธุรกิจ (ฺBusiness Matching) ภายในงาน
จากนั้น ผศ.ดร.ณัฐพล ยังได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยกล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ อีกทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดังนั้นรัฐบาลต้องขับเคลื่อนองค์ประกอบสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเอไอ ประกอบด้วย AI Importer การเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเอไอจากนอกประเทศ AI Provider การส่งเสริมการพัฒนาเอไอภายในประเทศ AI Distributor การประยุกต์ใช้เอไอเพื่อพัฒนาบริการดิจิทัล AI Manpower การเตรียมพร้อมกำลังคนดิจิทัลสาขาเอไอและ AI User การสร้างความตระหนักรู้ด้านการใช้เอไออย่างปลอดภัยแก่คนไทย 

นอกจากนี้ AI ยังส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายต่อการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ฯลฯ ซึ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย ดีป้า เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการส่งเสริมการจัดทำหรือยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมีการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี AI ซึ่ง ดีป้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินงานต่าง ๆ จะช่วยรักษาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงาน Thailand Digital IP Forum 2024 ยังได้พบกับการบรรยายและเสวนาที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับแนวหน้าของไทยในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลในมุมมองที่ต้องใจผู้ประกอบการไทยยุคปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนโลก พลิกสถานการณ์ธุรกิจด้วยสิทธิบัตรจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปิดประสบการณ์ขยายผลต่อยอดจากคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดยผู้ประกอบการที่ได้การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำ หรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher) ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ การรับถ่ายโอนเทคโนโลยีและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากหิ้งสู่ห้างและขยายวงกว้างสำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพ และเคล็ดลับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้านดิจิทัล
นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีการนำเสนอผลงานจากผู้ประกอบการด้านดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI ที่ส่งผลกระทบและสร้างความท้าทายต่อการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ รับคำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากบูธกิจกรรมของ ดีป้า และคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายและบริษัทชั้นนำของประเทศ

สำหรับผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการจัดทำ หรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงสาระความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลสามารถติดตามรายละเอียด ข่าวสารกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ได้ทาง www.depa.or.th, Facebook Page: depa Thailand และ LINE OA: @depaThailand

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages