"มร.ฮาราลด์ ลิงค์ " ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งนายกขี่ม้าไทยอีกสมัย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, March 31, 2024

"มร.ฮาราลด์ ลิงค์ " ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งนายกขี่ม้าไทยอีกสมัย


มร.ฮาราลด์ ลิงค์ ได้รับเลือกด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกสมาคมให้ดำรงตำแหน่งนายกขี่ม้าไทยต่ออีกสมัย
 
28 มีนาคม 2567- สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมตลอดทั้งปี 2566 รวมทั้งรับรองอนุมัติงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผานมาตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2558 และมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมเพื่อดำรงตำแหน่งอีก 4 ปี ในวาระปี 2567 - 2571 (ค.ศ. 2024-2028)
มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ได้รับเลือกด้วยมติเป็นเอกฉันท์จากชมรมสโมสรสมาชิกสามัญให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ต่อเนื่องอีก 1 สมัย โดยมีวาระ 4 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2567-2571 ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ของสมาคม
 
การดำรงตำแหน่งของ มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ที่ผ่านมา ได้รับการชื่นชมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสมาคม และสหพันธ์ขี่ม้านานาชาติ (FEI) โดยเฉพาะในช่วงผ่านมาที่สมาคมได้ให้ความสำคัญต่อการขอคืนสภาพปลอดโรคระบาดในม้า และให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จนกระทั่งได้รับการคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (WOAH) เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในมหกรรมซีเกมส์ และการแข่งขันขี่ม้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 2 (The 2nd FEI Asian Championships) ในข่วงเดือนต้นเดือน ธันวาคม 2568 ณ สนามไทยโปโล แอนด์อีเควสคลับ พัทยา ที่สมาคมได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) ให้เป็นผู้จัดแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
 
พร้อมกันนี้ มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ยังมุ่งมั่นสานต่อภารกิจ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทย ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล และระดับโลกในอนาคต พร้อมทั้งยืนหยัดในการดำเนินการบริหารงานสมาคมให้ลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้สำหรับการการสร้างความพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการแข่งขันในอนาคต ได้แก่
 
• 2025:  2nd FEI Asian Championships/ SEA Games (THA)
• 2026: Asian Games (JAP)
• 2027: 3rd FEI Asian Championahips / SEA Games (MAS)
• 2028: Olympic Games (L.A, USA)
 
ในโอกาสนี้ สมาคมขอขอบพระคุณคณะกรรมบริหารและที่ปรึกษาทุกท่านที่มีส่วนร่วมพัฒนากีฬาขี่ม้าในประเทศไทยตลอดสี่ปีที่ผ่านมา
 
สุดท้ายนี้ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศ ขอบคุณสมาชิก นักกีฬา ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ให้การสนับสนุนกีฬาขี่ม้าด้วยดีตลอดมา
 
สำหรับคณะกรรมการของสมาคมในวาระใหม่ (2024-2028) นายกสมาคมจะนำเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารภายใน 30 วัน ไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการจดทะเบียนตามลำดับ และทางสมาคมจะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันในโอกาสต่อไป
 
#tefthailand #Tefpresident #haraldlink #TEFGeneralAssembly2024

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages