DIPROM เปิดแนวโน้มธุรกิจแฟชั่นยุคใหม่ เสริมแกร่งด้วยเทคโนโลยี-การตลาดดิจิทัล - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, March 12, 2024

DIPROM เปิดแนวโน้มธุรกิจแฟชั่นยุคใหม่ เสริมแกร่งด้วยเทคโนโลยี-การตลาดดิจิทัลดีพร้อม (DIPROM) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  เปิดแนวโน้มการพัฒนาธุรกิจแฟชั่น ในโลกยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์การกระจายรายได้สร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมอบรมด้านการตลาดยุคใหม่ด้วย AI และ Chat GPTเสริมความแข็งแกร่ง Digital Marketing ผู้ประกอบการแฟชั่นในไทย

นายสิงห์ จงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM หรือ ดีพร้อม) กล่าวเปิดกิจกรรม สัมมนา “เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคต ปรับแฟชั่นทันกระแสโลกด้วย BCG Economy และเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag” ภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม ปี 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และเอกชนร่วมให้องค์ความรู้ ณ ห้องซากุระ ชั้น L โรงแรมจัสมิน ซิตี้ อโศก กรุงเทพฯ

โดยภายในงานจัดให้มีการบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ประกอบไปด้วย

คุณจุฑามาศ โกเมนไทย ผู้จัดการแผนกข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในเรื่อง “ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag”

คุณสุธินี ตันอังสนากลุ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย อาจารย์สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในหัวข้อ “Can Fashion ever be Sustainable? : action plan as new Sustainable Futures”

คุณยากร บุรภัทรฐิติกุล Business Development Consultant ในหัวข้อ “BCG Economy ทางรอดของธุรกิจแฟชั่น ในศตวรรษที่ 21 Update trend S-curve สู่ BCG Model” เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมของการพัฒนาธุรกิจแฟชั่น ในโลกยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชื่อมโยงและตอบโจทย์การกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร้อมอบรมด้านการตลาดยุคใหม่ด้วย AI และ Chat GPT ที่มีประโยชน์ต่อ Digital Marketing พร้อม Update Trend ในยุค New Era โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอย่างคึกคัก

โดยการจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นอีก 2 ครั้งคือ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดอุดรธานี

หากท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandtextilestag.com หรือ facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย


#ThailandTextilesTag #ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย #Diprom #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #MadeInThailand #BCG #สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #สถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages