เอสซีจี รับรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards จากโครงการ “พลังชุมชน” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Sunday, November 6, 2022

เอสซีจี รับรางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs Awards จากโครงการ “พลังชุมชน”

เอสซีจี โดย นางจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ผู้อำนวยการสำนักงาน Enterprise Brand Management รับรางวัล UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards สาขาการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านกิจกรรมชุมชนและอุตสาหกรรม จากโครงการ “พลังชุมชน” ที่สร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชุมชน ด้วยการให้ความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้พึ่งพาตนเอง ลดเหลื่อมล้ำ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” Plus เชื่อมั่น โปร่งใส ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฎิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจเอสซีจีริเริ่มโครงการ “พลังชุมชน” ตั้งแต่ปี 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขยายการค้าขาย จนประสบความสำเร็จด้านการบริหารธุรกิจ สามารถปลดหนี้ สร้างรายได้มั่นคง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ทั้งเกิดเป็นเครือข่ายแบ่งปันความรู้ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายคนเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง ปัจจุบัน มีผู้หญิงร่วมโครงการกว่า 400 คน จาก 14 จังหวัด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กว่า 850 รายการ และส่งต่อความรู้ให้ชุมชนอื่นๆ ได้อีก 10,200 คน ทั้งนี้ เอสซีจีตั้งเป้าลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 50,000 คน ภายในปี 2573
ตัวอย่างผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาตนเองตามแนวคิด พลังหญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Women Empowerment) จากโครงการดังกล่าว ได้แก่ เกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง จ.ลำปาง สร้างสรรค์ขนมคุกกี้ไส้สับปะรดเป็นรูปไก่ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของลำปาง และได้เสริฟให้ผู้นำเวทีการประชุม APEC 2022 Thailand ฟ้าเสรี ประพันธา จ.อุบลราชธานี เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรท้องถิ่น เช่น แปรรูปเม็ดกระบกหรืออัลมอนต์ป่าเมืองไทยให้มีหลายรสชาติ นำสมุนไพรพื้นบ้านมาทำเป็นน้ำพริกขายออนไลน์ทั่วประเทศ ปัจจุบันเป็นประธานบริษัท ไร่นาฟ้าเอ็นดู จำกัด มีรายได้เฉลี่ยกว่า 100,000 บาทต่อเดือน มัจฉา สุดเต้ จ.อุบลราชธานี แปรรูปก๋วยจั๊บเส้นสด อาหารพื้นถิ่นของอุบลราชธานี ให้มี 20 รสชาติ ผ่านมาตรฐาน อย. จำหน่ายทั่วทุกภาค เสาวลักษณ์ ทองก๊วย คนพิการที่ต้องใช้ชีวิตบนรถเข็น แต่ไม่ยอมแพ้ ทำช็อคโกแกต สร้างแบรนด์ AsLi และเป็นครูสอนอาชีพให้คนพิการ สร้างแรงบันดาลใจให้มีพลังลุกขึ้นสู้

โครงการพลังชุมชน เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงพัฒนาศักยภาพของตนเอง ก้าวข้อจำกัดต่าง ๆ มีอาชีพ สร้างรายได้ และลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ ESG 4 Plus ของเอสซีจี “มุ่ง Net Zero 2050 – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ” ยึดหลักเชื่อมั่น โปร่งใส ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมให้ดีขึ้น

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages