จับกระแส ‘BCG Model’ ในไทย โอกาสธุรกิจใหม่ในยุค New Normal กับมุมมองการเติบโตในอนาคต - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, November 29, 2022

จับกระแส ‘BCG Model’ ในไทย โอกาสธุรกิจใหม่ในยุค New Normal กับมุมมองการเติบโตในอนาคต

หลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังติดกับดักรายได้ปานกลางมาอย่างยาวนาน รัฐบาลจึงเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า BCG Model เพื่อสร้างจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยอาศัยกลไก เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG จะสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ เช่น Functional Food การผลิตเนื้อสัตว์จากพืช ธุรกิจ Platform สินค้ามือสองออนไลน์ การผลิตสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น

‘BCG Model’ ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างไร?

ปัจจุบันโมเดล BCG เริ่มถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจในหลายประเทศ โดย BCG สร้างมูลค่าเศรษฐกิจแก่โลกอย่างต่อเนื่อง เช่น ในด้าน Bio Economy มูลค่าตลาดขยายตัวปีละ 14% ไปจนถึงปี 2568 ขณะที่ Circular Economy สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มปีละ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573 และ Green Economy สร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพิ่มปีละ 26 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในปี 2573

โมเดลเศรษฐกิจ BCG ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจมากมาย ซึ่งเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน พัฒนา และฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokbanksme.com/en/11start-bcg-model-in-thailand-new-business-opportunities-in-the-new-normal-eraNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages