รพ.รามาธิบดี ผนึก ทรู ดิจิทัล เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” สยายปีกบริการดิจิทัลด้านสุขภาพ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, November 14, 2022

รพ.รามาธิบดี ผนึก ทรู ดิจิทัล เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” สยายปีกบริการดิจิทัลด้านสุขภาพ
รพ.รามาธิบดี ผนึก ทรู ดิจิทัล เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” สยายปีกบริการดิจิทัลด้านสุขภาพ

ขยายบริการทางการแพทย์ ให้ผู้รับบริการรพ.รามาฯ เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องไปโรงพยาบาล

ประเดิมแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ เปิดให้นัดหมายล่วงหน้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ววันนี้

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จับมือ ทรู ดิจิทัล ผู้นำบริการด้านดิจิทัลครบวงจร เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” มุ่งขยายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดูแลสุขภาพคนไทย เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ที่ต่อเนื่อง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล                       โดยผู้รับบริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถเอกซเรย์ปอด อัลตราซาวด์ช่องท้อง และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาทิ เจาะเลือด เก็บปัสสาวะและอุจจาระ ภายใต้การบริการจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานบริการของโรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของผู้รับบริการ พร้อมอำนวยความสะดวกให้นัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาล ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” ประเดิมเปิดให้บริการแห่งแรกที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ และเตรียมเพิ่มเติมบริการต่าง ๆ ภายในศูนย์สุขภาพฯ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น


รศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โรงพยาบาลรามาธิบดีมีผู้รับบริการจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องรอรับบริการต่างๆ ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงมีความตั้งใจที่จะยกระดับบริการเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและสะดวกสบายให้แก่ผู้รับบริการ                  โดยร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล ผสานความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเข้ากับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี                เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” ขยายการให้บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลรามาธิบดีออกไปในพื้นที่อื่น ๆ                              นอกโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดความหนาแน่นแออัดในโรงพยาบาล โดยในเบื้องต้นให้บริการเอกซเรย์ปอด อัลตราซาวด์               ช่องท้อง และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เจาะเลือด เก็บปัสสาวะและอุจจาระ เพื่อส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลรามาธิบดีและเก็บบันทึกผลตรวจ  ให้แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยรักษาผู้รับบริการต่อไป เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการกระจายบริการทางการแพทย์ (Distributed Medical Service) ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดเวลาในการรอรับบริการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล รวมถึงประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งในอนาคตจะเพิ่มเติมบริการต่าง ๆ ของศูนย์สุขภาพรามาธิบดีให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) บริการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน เป็นต้น

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล  ผู้นำบริการดิจิทัลครบวงจร มุ่งมั่นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนและยกระดับบริการสาธารณสุขไทย เพื่อให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยพัฒนาแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ ทรู เฮลท์ (TrueHEALTH) เชื่อมโยงบริการออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ (O2O) ล่าสุด ร่วมมือกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี                  เปิด “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” พลิกโฉมบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น ครั้งแรกในไทยที่เปิดให้บริการทางกายภาพเบื้องต้นนอกโรงพยาบาล อาทิ บริการเอกซเรย์ และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมนำส่งตรวจและวิเคราะห์โดยบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลทันที โดยผู้รับบริการของโรงพยาบาลรามาธิบดีไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ขณะที่ยังคงได้บริการทางการแพทย์มาตรฐานเดียวกับในโรงพยาบาล ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิของผู้รับบริการอีกด้วย  นอกจากนี้ ยังพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ผู้รับบริการสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการ อำนวยความสะดวกและลดเวลาการ รอคิวเพื่อรับบริการ ทั้งนี้ ทรู ดิจิทัลจะนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ ผสานความเชี่ยวชาญและบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อยอดเพิ่มเติมบริการต่างๆ ภายในศูนย์สุขภาพรามาธิบดีให้ครอบคลุม                     มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเพิ่มจำนวนสาขาไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อการกระจายบริการทางการแพทย์ออกสู่พื้นที่ห่างไกล เพิ่มโอกาสคนไทยได้รับการรักษาและดูแลสุขภาพโดยทีมแพทย์ระดับแนวหน้าของไทย และได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้บริการ ซึ่งจะช่วยยกระดับและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้              ดียิ่งขึ้น ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ตั้งอยู่ที่ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ โดยผู้รับบริการที่มีประวัติการรักษาของโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการที่เว็บไซต์  https://bit.ly/rama-healthspace สำหรับผู้รับบริการใหม่สามารถขอทำทะเบียนประวัติผ่านเว็บไซต์ก่อนทำการนัดหมายเข้าใช้บริการ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์สุขภาพรามาธิบดีได้ที่   https://www.healthspacesforall.com/No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages