สสส. สานพลัง สธ.ขับเคลื่อนงานธรรมนูญสงฆ์ มุ่งพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, November 26, 2022

สสส. สานพลัง สธ.ขับเคลื่อนงานธรรมนูญสงฆ์ มุ่งพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข

สสส. สานพลัง สธ. จัดเวทีเคลื่อนงานธรรมนูญสงฆ์ มุ่งพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ดึง ม.บูรพา พัฒนานวัตกรรม “เณรกล้า โภชนาดี” แอปฯ บันทึกพฤติกรรมฉันอาหาร-ออกกำลังกาย นำร่องโรงเรียนพระปริยัติธรรม 400 แห่ง ส่งเสริมสุขภาวะสามเณร 33,000 รูป ภายใน ธ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข พร้อมมอบโล่เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด 60 รางวัล

นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ให้พระสงฆ์เป็นแกนนำด้านสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ภัยน้ำท่วม ได้สนับสนุนวัดให้เป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชน กว่า 400 แห่ง ในการนี้ สสส. สานพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และภาคีเครือข่าย มุ่งขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ริเริ่มโครงการการพัฒนาสื่อโภชนาการสามเณรสมวัย พัฒนานวัตกรรม “เณรกล้า โภชนาดี” สื่อองค์ความรู้ แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันอาหารของสามเณรที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเป็นแกนนำความรู้เผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง


“นวัตกรรม “เณรกล้า โภชนาดี” มีรูปแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันกึ่งเกมการแข่งขัน สามเณรสามารถบันทึกพฤติกรรมการฉันอาหารและออกกำลังกายของตนเอง เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ภาคการศึกษา โดยมีสื่อให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และระบุเป้าหมายชัดเจนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีคะแนนสะสม ให้ความชื่นชมด้วยเหรียญและโล่รางวัลออนไลน์ ภายใต้การติดตาม ดูแล ประเมินผลโดยพระพี่เลี้ยง เป็นหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนควบคู่กับวิชาสายสามัญตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้กับการจัดการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลี ช่วยให้มีความรู้ มีทักษะในการดูแลโภชนาการนำไปสู่สุขภาวะที่ดี นำร่องใช้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง มีสามเณรกว่า 33,000 รูป ภายใน ธ.ค. นี้ สนใจติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.sonkthaiglairok.com” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages