ผอ.ออมสิน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, June 21, 2023

ผอ.ออมสิน ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี


ผอ.ออมสิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในอุปถัมภ์
จ.จันทบุรี


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี สถานศึกษาซึ่งธนาคารให้การสนับสนุนในการจัดตั้งผ่านมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม โอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษา ทั้งทุนเรียนดี ทุนขาดแคลน ทุนบ่มเพาะผู้ประกอบการ พร้อมกับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอที ภายใต้โครงการ Green IT และมอบอุปกรณ์กีฬาสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จ.จันทบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ ตลาดแรงงาน และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีนักเรียน นักศึกษารวม 435 คน.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages