ออมสิน สนับสนุนทุนพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบผ่านการเขียน Coding - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, June 15, 2023

ออมสิน สนับสนุนทุนพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบผ่านการเขียน Coding


ออมสิน สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบผ่านการเขียน Coding 


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนโครงการการพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบผ่านการเขียนรหัส (Coding) แก่รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีแนวทางจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย รองรับการเรียนรู้และการประกอบอาชีพสาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติและที่เกี่ยวข้องในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันการศึกษาภาคกลาง 5 จำนวน 500 คน ทั้งนี้การเขียน Coding เป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เกิดทักษะการวางแผนในการแก้ปัญหา ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การฝึกทักษะผ่านการเล่นเกมที่แฝงด้วยความรู้เชิงการเขียนโปรแกรม และเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้อย่างสนุก ไม่น่าเบื่อ เป็นต้น โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้จะมีทักษะที่เป็นเลิศ พร้อมสำหรับการทำงาน และเป็นที่ต้องการสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages