ก.เกษตรฯ –กรมปศุสัตว์ - ซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “เป็ดแปรรูป” ตู้ปฐมฤกษ์ ของไทยไปออสเตรเลีย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 12, 2023

ก.เกษตรฯ –กรมปศุสัตว์ - ซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “เป็ดแปรรูป” ตู้ปฐมฤกษ์ ของไทยไปออสเตรเลีย

ก.เกษตรฯ –กรมปศุสัตว์ - ซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “เป็ดแปรรูป” ตู้ปฐมฤกษ์ ของไทยไปออสเตรเลีย ตอกย้ำความมั่นใจในมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ปล่อยคอนเทนเนอร์ “ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดแปรรูป” จากไทยไปออสเตรเลีย เป็นตู้แรกในประวัติศาสตร์ เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของสินค้าปศุสัตว์ไทยมาตรฐานเป็นที่ยอมรับผู้บริโภค บริษัทฯ ตั้งเป้าจะส่งออกผลิตภัณฑ์ “เป็ดแปรรูป” ไปออสเตรเลียปีละ 500-600 ตัน

วันนี้ (12 มิถุนายน 2566) นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ ร่วมปล่อย “เป็ดแปรรูป” ตู้ปฐมฤกษ์ ไปยังตลาดออสเตรเลีย เป็นสินค้าเป็ดแปรรูปที่ส่งออกไปออสเตรเลียล็อตแรกในประวัติศาสตร์ของไทยและของโลก โดยมีผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ และซีพีเอฟร่วมด้วย อาทิ น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเอกปิยะ เอื้อวุฒิเกริก ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS ณ โรงงานแปรรูปไก่เนื้อ มีนบุรี 2
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการส่งออก “เป็ดแปรรูป” ไปออสเตรเลียได้สำเร็จ จากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการก.เกษตรฯ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนที่ให้ความสำคัญส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังตลาดทั่วโลก โดยกระทรวงฯ มีการส่งเสริมผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตร โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การเปิดตลาดเป็ดแปรรูปในออสเตรเลียเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของไทย นับเป็นประเทศแรกของโลกที่ได้รับการอนุมัติให้ส่งออกสินค้าเป็ดแปรรูปพร้อมทานไปออสเตรเลีย ซึ่งมีความเข้มงวดในการรับรองความปลอดภัยสินค้าเกษตรสูงมาก จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็ดแปรรูปจากไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และการเจรจาระหว่างรัฐบาลสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องร่วม 8 ปีตั้งแต่ปี 2559การเปิดตลาดออสเตรเลียถือเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพสินค้าเนื้อเป็ดของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และพร้อมแข่งขันในเวทีตลาดโลก ปัจจุบันเราส่งออกสินค้าเป็ดแปรรูปไปหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อียู ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เป็นต้น คาดว่า การส่งออกเป็ดปรุงสุกไปออสเตรเลียในช่วงปีแรก ประมาณ 1,200 ตัน จะช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศได้ประมาณ 400 ล้านบาท (11.86 ล้านเหรียญสหรัฐ)

“ขอแสดงความยินดีกับซีพีเอฟในฐานะเป็นผู้ประกอบการรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้ส่งออกเป็ดแปรรูปไปยังตลาดออสเตรเลียได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่การเจรจาส่งออกได้สำเร็จ ความสำเร็จในวันนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นและร่วมมือประสานงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ในลักษณะ “3 ประสาน” ออสเตรเลียเป็นตลาดสำคัญที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสูงมาก ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตเป็ดปรุงสุกของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าโลก และสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานเป็ดของไทยในระยะยาว” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ เปิดเผยว่า การส่งออกสินค้าเป็ดแปรรูปล็อตแรกไปออสเตรเลียครั้งนี้ เป็นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดของบริษัทฯ ยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานในระดับโลก ออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีศักยภาพ บริโภคเนื้อเป็ดประมาณ 50,000 ตันต่อปี และมีความต้องการเป็ดแปรรูปพร้อมทานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซีพีเอฟเล็งเห็นโอกาสในตลาดดังกล่าว สินค้าเป็ดแปรรูปตู้แรกวันนี้จะขนส่งทางอากาศไปยังออสเตรเลียเพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคได้ภายในสัปดาห์นี้ โดยตั้งเป้าประมาณ 500-600 ตันต่อปี สำหรับสินค้าที่ส่งออกได้แก่ เป็ดย่าง เป็ดฉีก เป็ดย่างพร้อมแผ่นแป้ง เป็นต้น ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวออสเตรเลีย

“บริษัทฯ ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านรองอธิบดี และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือประสานงาน จนสามารถผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเป็ดแปรรูปไปออสเตรเลียได้สำเร็จ ไม่เพียงส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าปศุสัตว์ไทย และ ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ยังมองหาโอกาสเปิดตลาดเนื้อเป็ดแปรรูปไปยังตลาดอื่นๆที่มีศักยภาพต่อไป” นายประสิทธิ์กล่าว

ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ด และเป็ดแปรรูปของซีพีเอฟได้รับการยอมรับจากลูกค้าห้างค้าปลีกชั้นนำในยุโรปและทั่วโลก และเชื่อมั่นตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าอาหารของบริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ อาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยง การแปรรูปเนื้อเป็ดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ได้รับรองมาตรฐานระดับโลก อาทิ BRC SEDEX SMETA พร้อมทั้งทุกผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ในปีที่ผ่านมา ซีพีเอฟ ส่งออกสินค้าเนื้อเป็ดและเป็ดแปรรูปไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ กลุ่มอียู ญี่ปุ่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เป็นต้น.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages