กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการ Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, September 1, 2023

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการ Market Fair “เรารู้ คุณทำได้”


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จัดโครงการ Market Fair “เรารู้ คุณทำได้”ส่งเสริมศักยภาพคนพิการด้านอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ จึงได้จัดโครงการ Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” โดยมีการจัดแสดงสินค้าและเปิดโอกาสในการจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนพิการและกลุ่มเป้าหมายของ พม. รวมถึงการจัดมหกรรมอาชีพคนพิการและนัดพบแรงงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูคนพิการที่ประสบความสำเร็จจากการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารB)

ภายในงานพบกับร้านค้ามากมายกว่า 250 ร้านค้า ทั้งอาหารคาวหวาน ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ แฟชั่นโชว์และการแสดงความสามารถจากน้องๆ คนพิการ ประกอบเพลงโดย การขับร้องเพลงจากคุณหยาดพิรุณ การแสดงความสามารถของกลุ่มเป้าหมายของ พม. อีกทั้งมีการจัดเวทีเสวนา “ทำอย่างไรให้คนพิการ มีงานทำอย่างยั่งยืน” / “ทิศทางการจัดสิทธิ สวัสดิการสังคม ในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง” / “การพัฒนาศักยภาพสตรี / สตรีพิการ สู่การมีรายได้ที่ยังยืน” และไฮไลท์สำคัญของงาน มีการจัดหางานเพื่อคนพิการ จดทะเบียนทำบัตรประจำตัวคนพิการ และให้คำปรึกษาแนะนำการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ เพื่อการสร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับคนพิการ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages