กรมการศาสนา ชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้น ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, September 5, 2023

กรมการศาสนา ชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้น ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว! กรมการศาสนา ชวนคนทุกวัยประกวดหนังสั้น หัวข้อ “วินัยสร้างชาติ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 270,000 บาท*
นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) เปิดเผยว่า กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ภายใต้หัวข้อ“วินัยสร้างชาติ” ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น (Short Film) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน/องค์กร ได้แสดงศักยภาพในการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยที่ สร้างสรรค์ คุณภาพดี และเผยแพร่ผ่านสื่อในยุคดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึก และสร้างพฤติกรรมที่ดีด้านวินัย

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวต่อว่า การประกวดในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ระดับประชาชนทั่วไป และระดับหน่วยงาน/องค์กร เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ1
นายณภัทร ตั้งสง่า 
นายปรัชญา ปิ่นแก้ว 
รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2566 โดยผู้สมัครจะต้องส่งเค้าโครงเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือระดับละ 8 ทีม รวมทั้งสิ้น 24 ทีม 

สำหรับทีมที่ผ่านรอบแรกจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการผลิตสื่อจากผู้กำกับ/ผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ นายปรัชญา ปิ่นแก้ว และนายณภัทร ตั้งสง่า เพื่อให้ทุกทีมได้สร้างสรรค์หรือปรับปรุงผลงานส่งให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

อธิบดีกรมการศาสนา (อศน.) กล่าวทิ้งท้ายว่า วินัยเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตในสังคม วินัยที่ดีจะช่วยให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคม กิจกรรมการประกวดสื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านวินัย ครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมค่านิยมด้านวินัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มวัย ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pr.moralawards@gmail.com โทร 02-209-3729 \\\

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages