ธนชาตประกันภัย ร่วมหนุนภาครัฐขับเคลื่อน “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, December 13, 2022

ธนชาตประกันภัย ร่วมหนุนภาครัฐขับเคลื่อน “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”

ธนชาตประกันภัย ร่วมหนุนภาครัฐขับเคลื่อน “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ลุยผลักดันพลังชุมชน เดินนำลดอุบัติเหตุถนนสายรอง

ธนชาตประกันภัย ตอกย้ำบทบาทองค์กรเอกชนร่วมขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติมุ่งสร้างความปลอดภัยทางถนน ล่าสุด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อ “ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย” ย้ำเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทย มุ่งสู่เป้าหมายลดการสูญเสียให้เหลือ 12 ต่อแสนประชากร ในปี 2570 พร้อมเดินหน้าต่อเนื่องผลักดันบทบาทชุมชน โชว์พลังผู้นำลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรอง ดึงพนักงานและลูกค้าร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ
นายมหพล จินดาขันธ์ Head of customer management บมจ.ธนชาตประกันภัย เปิดเผยว่า ในฐานะภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และเป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนสายรองผ่าน “โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ล่าสุด ธนชาตประกันภัยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการทำงานตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนฉบับที่ 5 (พ.ศ.2565 - 2570) ของคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ในพิธีลงนามความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อ "ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย”MEMORANDUM OF UNDERSTANDING for “Safe Roads, Save Lives” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทย เป็นสังคมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน
“การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำบทบาทของธนชาตประกันภัย และโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย กับการเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการลดอุบัติเหตุบนถนนระดับชาติ ซึ่งเราพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยจะนำเจตนารมย์และเป้าหมายที่มีร่วมกันนี้ ผลักดันให้เครือข่ายระดับชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ได้แสดงพลังให้ชัดเจนขึ้นกับบทบาทของผู้นำระดับพื้นที่ซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดจำนวนอุบัติเหตุบนถนน โดยเริ่มจากถนนของชุมชนเอง ขณะเดียวกันก็จะสร้างแนวร่วมจากพนักงานในองค์กร ขยายไปยังคู่ค้าและลูกค้าด้วย”

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก สอจร.และ สสส.ระบุว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่เดือน เม.ย. - ต.ค. 2565 พบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าปี 2564 ทุกเดือน เฉลี่ยเดือนละ 10% คาดว่าในเดือน ธ.ค. นี้ ตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมจะแตะระดับ 18,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 16,000 รายในปีที่ผ่านมา ถือเป็นความท้าทายสำคัญของแผนแม่บทการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการกำหนด “นโยบายลดการสูญเสียให้เหลือ 12 ต่อแสนประชากร ในปี 2570” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายระดับโลก ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมให้สัตยาบรรณ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทั่วโลก ลงครึ่งหนึ่งในภายในปี 2573 โดยกลไกสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งธนชาต ประกันภัย มั่นใจว่าหลังจากนี้การประสานและร่วมทีมกันของหลายฝ่ายจะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่องและสามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้อย่างเป็นรูปธรรมแน่นอน..

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages