“คาราบาวกรุ๊ป” รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565 - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, December 2, 2022

“คาราบาวกรุ๊ป” รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2565

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประเภทองค์กรที่ส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา 33 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมีนายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565
นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนเจตนารมณ์ในการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของคนพิการ ผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ พร้อมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา คาราบาวกรุ๊ป ดำเนินการสนับสนุนงานให้แก่คนพิการมาอย่างต่อเนื่อง และจากนี้ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับรางวัลระดับดีเด่นดังกล่าว มีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการจ้างคนพิการมากกว่าหรือตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ. 2550 รวมทั้งเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้ว ตั้งแต่ 2 – 4 ปีNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages