“แม็คกรุ๊ป” คว้าเรตติ้ง “AA” หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ผลประเมิน CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว 5 ปีซ้อน - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 15, 2023

“แม็คกรุ๊ป” คว้าเรตติ้ง “AA” หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ผลประเมิน CGR ระดับดีเลิศ 5 ดาว 5 ปีซ้อน

“แม็คกรุ๊ป” หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” ตอกย้ำมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ สู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ปีที่ 49 อย่างมั่นคง ล่าสุดได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งคว้าคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า บริษัทได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับเรตติ้ง“AA” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ตลอดจนการเป็นธุรกิจที่พร้อมสร้างโอกาสและการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน


พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ สัญลักษณ์ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท  จดทะเบียนไทย ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 : CGR)


แม็คกรุ๊ปฯ มีความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการจับจ่ายสินค้าอันน่าจดจำให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการที่ดี การคัดสรรสินค้าคุณภาพ และความคุ้มค่า เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ สามารถได้ก้าวผ่านความท้าทายหลากหลายรูปแบบ และยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages