งาน "เด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่ 8" 4-5 พ.ย.2566 ณ Anchapanya Art &Co Living space - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, November 8, 2023

งาน "เด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่ 8" 4-5 พ.ย.2566 ณ Anchapanya Art &Co Living space

01-800x533
บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียน ซากุระ จัดงานเด็กไทยหัวใจศิลป์ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 ณ Anchapanya Art &Co Living space ถ.ราชพฤกษ์ มีคณะครูและนักเรียนมากกว่า 200 ชีวิต พร้อมเหล่าอาจารย์ศิลปินมีชื่อหลายรายเข้าร่วมกิจกรรม5G2A1856-scaledบริษัทซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สีและเครื่องเขียนคุณภาพที่คำนึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ที่เปรียบเสมือนต้นกล้าแห่งหัวใจศิลป์ ที่พร้อมจะเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ศิลปะที่ดีในอนาคต หากเขาเหล่านั้นได้ปุ๋ยชั้นดี ผ่านการชมงานศิลป์ เรียนรู้งานศิลป์ และสนับสนุนงานศิลป์ อันจะทำให้ศิลปะหยั่งรากเติบกล้า และผลิบานงดงาม เพื่อจะเป็นสิ่งจรรโลงจิตใจของเยาวชนและสังคมสืบไปจึงได้จัด โครงการ Show it Off เด็กไทยหัวใจศิลป์ ครั้งที่ 8“Sakura Young Creator Art Camp” ขึ้นโดยมีที่มาจากกระแสตอบรับอย่างดียิ่งของน้องๆ เยาวชนไทย ผู้มีหัวใจรักงานศิลปะ ในการเข้าร่วมกิจกรรมใน “โครงการ Show it off เด็กไทยหัวใจศิลป์” กับทางซากุระตั้งแต่ครั้งที่ 1 -7 อย่างมากมาย โดยในครั้งที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมทั้งที่ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ได้แก่ ที่ จ.นครราชสีมา จ.สุราษฎร์ธานี จ.ภูเก็ต และในครั้งล่าสุดนี้ จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องมาถึงครั้งที่7
.com/blogger_img_proxy/กิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีความพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Art Camp ซึ่งนำโดยคณะครูและนักเรียนร่วม 210 คน มาเรียนรู้การทำผลงานศิลปะโดยใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย ณ อาคารอัญชปัญญา ถ.ราชพฤกษ์ ซึ่งเยาวชนทุกคนจะมีโอกาสได้เแสดงออกโชว์ไอเดียด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง และสนุกกับการเรียนรู้ศิลปะอย่างจัดเต็มจุใจ เป็นระยะเวลา 2วัน ไม่ว่าจะเป็นการสเก็ตช์ภาพการวาดภาพ ระบายสี เทคนิคการใช้สี งานปั้นและเรียนรู้สีและอุปกรณ์เครื่องเขียนประเภทต่างๆที่หลากหลาย
โดยจะได้รับคำแนะนำจากศิลปินชั้นครูระดับชาติ อาทิ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2552 , รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล ประธานบริหารหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ดร. สุชาติ วงษ์ทอง ครูศิลปะและศิลปินนานาชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์, รศ. นพดล เนตรดี วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, รศ. นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์, รศ.พัลลภ วังบอน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์, อ. สาโรจน์ อนันตอวยพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นอกจากนั้นยังมีศิลปินชื่อดัง อ.สมโภชน์ สิงห์ทอง , อ.มนตรี สามฉิมโฉม , อ.เจษฎา ใจเดียว , อ.วิเชษฐ์ จันทร์นิยม, อ.เมืองมนต์ เคหารมย์,ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, ดร.กรกฎ แพทย์หลักฟ้า, อ.รตา อักษรทอง มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปร่วมกับเยาวชน
คุณกัญญา ปัญญาอาจอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ว่าเกิดจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ต้องการสร้างสรรค์ และ พัฒนาเยาวชนไทย ให้เกิดแรงบันดาลใจและกล้าแสดงออกโดยใช้งานศิลปะเป็นสื่อในด้านความคิดและจินตนาการ โครงการนี้เป็นเวทีอิสระที่ได้จัดต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยได้นำเสนอผลงานและส่งมอบความสุข ให้เป็นที่ชื่นชมต่อสาธารณชน

นับเป็นโอกาสพิเศษอีกครั้งที่ “ความภาคภูมิใจ ความสนุกสนาน และรอยยิ้ม” ของเยาวชนไทย จะผลิบานและเติบโต ด้วยจินตนาการอันสดใส ที่เยาวชนทุกคนมีโอกาสได้แสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ ผสานเข้ากับทักษะที่ได้รับเพิ่มขึ้นผ่านการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากมุมมองของศิลปินชั้นครู เกิดเป็นพันธุ์ไม้ที่งดงามหลากสีสันที่จะเติบโตขึ้นอย่างงดงามและมั่นคง

ในนามของ บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบพระคุณศิลปินทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่มีคุณูปการสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ เทคนิค มุมมอง ประสบการณ์ อันทรงคุณค่าในงานศิลปะให้แก่เยาวชนทุกคน ขอบพระคุณสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน รวมไปถึงคณาจารย์ทุกท่าน ที่เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะ และขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือ ที่เป็นแรงผลักดันให้ โครงการShow it Offเด็กไทยหัวใจศิลป์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างเยาวชน อันน่าภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการมองเห็นถึงความสุขจากการได้ค่อยๆ เพาะต้นกล้าแห่งหัวใจศิลป์ ผ่านการชมงานศิลป์ เรียนรู้งานศิลป์ และสนับสนุนงานศิลป์ จะทำให้ศิลปะหยั่งรากเติบกล้า และผลิบานงดงาม เพื่อจะเป็นสิ่งจรรโลงจิตใจของเยาวชนและสังคมสืบไป”
คุณอภิชา ปัญญาอาจอง กรรมการบริหาร บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า  “อยากให้น้อง ๆที่มาร่วมกิจกรรมชอบศิลปะ เราเป็นหนึ่งในโครงการที่มอบอุปกรณ์ศิลปะ มอบพื้นที่ ให้ทุกคนมาโชว์ศิลปะ ซึ่งตรงนี้เป็นที่มาของคำว่า “Show it off” คือ แสดงออกมาเถอะ คุณมีฝีมือ มีของ มีแนวคิดนำเสนอออกมาครับ  ตรงนี้เป็นเวทีให้กับน้อง ๆ ทุกคนและอยากให้มีความสุขกับงาน สนุกกับงานศิลปะ ไม่ได้เป็นการแข่งขันกัน  หลายครั้งที่ได้ยินอาจารย์พูดว่า ศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิด เพียงแต่เรามีความสุขกับมันหรือเปล่า ฉะนั้นงานนี้ให้น้อง ๆ ทุกคนใช้อุปกรณ์ที่ทางบริษัทเตรียมได้อย่างเต็มที่เลย สนุกกับการใช้สีทุกชนิด ดินปั้น มีท่านศิลปิน อาจารย์ที่สามารถสอบถามได้เลยอยากรู้เทคนิคไหน ศิลปะแนวไหน ฝึกให้เต็มที่ ตรงนี้เป็นเวทีที่จะแสดงฝีมือ งานของน้อง ๆ ทุกคนจะจัดแสดงให้กับบุคคลทั่วไปได้เห็น ให้ภูมิใจกับงานตัวเอง อย่าบอกว่า งานของตัวเองไม่ดีไม่สวย ผลงานทุกคนมีข้อภาคภูมิใจของตัวเอง หวังว่างานครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขกับงานศิลปะ”*ด้านคุณภูวเดช ปัญญาอาจอง  รองกรรมการบริหาร  บริษัท ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า โดยปกติทางบริษัทมีงานที่พยายามส่งเสริมเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี  มีทั้งที่เป็นโครงการประกวดวาดภาพ โครงการศิลปะและโครงการศิลปะสำหรับผู้สูงวัยที่เพิ่มเริ่มในปีนี้ที่สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อใช้ศิลปะมาช่วยลดเรื่องความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ ช่วยพัฒนาผู้สูงวัย เป็นโครงการที่ทำร่วมกับชุมชนผู้สูงวัย 

ส่วนโครงการของเด็ก ๆ ที่เพิ่งจัดไปในปีนี้ จัดที่จ.พิจิตร เป็นการประกวดวาดภาพ โดยมีศิลปินไปร่วมงานด้วย เพื่อชี้แนะแนวทางให้กับน้อง ๆ สำหรับการจัดแคมป์วาดภาพ เพื่อให้น้อง ๆ ได้สัมผัส ได้มีอารมณ์ความรู้สึกกับการได้ใช้วัสดุ สี ดินปั้นด้วยมือของตัวเอง ซึ่งแตกต่างไปจากการใช้เทคโนโลยีที่เข้ามา เช่น การวาดภาพบนไอแพด น้อง ๆจะได้สนุกหัวเราะ เล่นกัน เป็นความรู้สึกที่แตกต่างกัน อีกทั้งการใช้มือยังช่วยให้มีการพัฒนากล้ามเนื้อมือ มากกว่าการที่เขาจดจ่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ไอแพด
“กิจกรรมนี้เราต้องการให้เป็นเวทีที่จะส่งเสริมศิลปินตัวน้อยๆได้รู้จักอุปกรณ์ศิลปะ ได้มาแสดงฝีมือของตัวเองออกมา ก่อนที่เราจะเจอกิจกรรมนี้ เราไปเจอสิ่งหนึ่งมาคือ เด็กๆเรียนศิลปะ 1คาบต่อสัปดาห์ และครูที่สอนอาจจะไม่ใช่ครูศิลปะ นอกจากนี้น้องๆบางคนไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ศิลปะได้ เราสนับสนุนเต็มที่ ให้น้องๆได้รู้จักอุปกรณ์ศิลปะโดยมีผู้ฝึกสอนศิลปะ”
  
ทั้งนี้ในกิจกรรมครั้งล่าสุดนี้มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม 53โรงเรียน  ทำกิจกรรมทั้งหมด 5 ฐาน ฐานที่1 เป็นสีโปสเตอร์ ฐานที่2 เป็นสีอะครีลิก ฐานที่3 สีน้ำ ฐานที่4เป็นการวาดลายเส้น ฐานที่5  เป็นดินปั้น โดยความเชื่อมโยงของแต่ละฐานคือ การที่เด็กจะนำเทคนิคของแต่ละฐานมาใช้ร่วมกันได้

คุณภูวเดชยังเสนอแนะให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ โดยกล่าวว่า  “ผมมองว่า ไม่ใช่แค่ศิลปะ แต่ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรม หลายส่วนที่สามารถจะส่งเสริมเด็กนักเรียนได้ คืออยากให้ส่งเสริมกันมากขึ้น เพื่อให้เด็กต่อยอดต่อไปได้ ถ้าหากผู้ใหญ่ไม่ส่งเสริม บริษัทไม่ส่งเสริม หรือภาครัฐไม่ส่งเสริม น้องๆเขาก็ไม่สามารถจะไปต่อได้ เขาก็จะติดอยู่ในกรอบ ศิลปะคือ สิ่งที่ทำให้เด็กคิดได้ว่าอะไรคือ นอกกรอบ  ซึ่งเด็กคือ อนาคตของชาติ ทำไมญี่ปุ่น เกาหลี หรือเด็กประเทศอื่นๆเขาถึงเก่ง เพราะเขาฝึกให้เด็กคิดนอกกรอบ ถ้าเราจำกัดเขาให้อยู่ในกรอบ วาดรูปต้อง 4 เหลี่ยมเท่านั้น เด็กก็จะไม่สามารถออกนอกกรอบได้ การที่ให้เด็กได้คิดนอกกรอบคือการเพิ่มความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่พวกเขา”

นายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ นักเรียนชั้น ม.4 ตัวแทนจากโรงเรียนนางรอง จ.บุรีรัมย์ (คนกลาง) เปิดเผยว่า มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมร 7 คนและอาจารย์ 2ท่าน แบ่งเป็น 2 ทีมๆละ3คน รู้สึกประทับใจที่ได้มาร่วมโครงการนี้ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้หลายอย่าง ทั้งเทคนิคการวาดภาพ การสร้างผลงานศิลปะต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่มีความรู้มาช่วยให้คำแนะนำและได้พบกับอาจารย์ศิลปินที่มีชื่อเสียง ขณะเดียวกันยังได้ความรู้ในการใช้สีและอุปกรณ์หลากหลายประเภทที่ไม่เคยใช้และปกติไม่สามารถซื้อได้เอง จึงอยากให้มี โครงการนี้ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้มาทำอะไรที่สนุกๆอีก  สำหรับผลงานที่สร้างสรรค์ในครั้งนี้ให้ชื่อว่า “ความสุข” ซึ่งเป็นภาพงานเทศกาลลอยกระทง พร้อมด้วยแสงประกายสว่างไสวจากพลุ ที่พวยพุ่งเต็มท้องฟ้า เป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนด้วยคำว่า ความสุข นั่นเอง
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages