ยูโอบี เปิดโครงการ "Womenpreneur: Tech And Sustainability" เสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิงด้วยเทคโนโลยี-ความยั่งยืน - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, March 7, 2023

ยูโอบี เปิดโครงการ "Womenpreneur: Tech And Sustainability" เสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิงด้วยเทคโนโลยี-ความยั่งยืน

ยูโอบี เปิดตัวโครงการ Womenpreneur: Tech And Sustainability เสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิงด้วยเทคโนโลยีและความยั่งยืน พร้อมปรับธุรกิจเติบโตสำหรับอนาคต

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Womenpreneur เพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิงให้ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลด้วยเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดำเนินการโดยเดอะ ฟินแล็บ ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) O2O Forum และ Reporter Journey โครงการนี้จะช่วยผู้ประกอบการหญิงมากกว่า 150 ราย เข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรม ความรู้และเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลได้
โครงการ Womenpreneur: Tech and Sustainability เป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยพวกเขาสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรระยะเวลา 3 เดือนประกอบด้วย การจัดเวิร์กช็อปโดยวิทยากรผู้ชำนาญการที่จะให้คำแนะนำเชิงลึกในการยกระดับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการขยายตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหญิงจะได้รับประโยชน์จากการพบปะเครือข่ายผู้ประกอบการ (networking session) ที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Womenpreneur ยังจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท สำหรับค่าบริหารแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์ จาก TellScore หนึ่งในเอเจนซี่และแพลตฟอร์มชั้นนำด้านอินฟลูเอนเซอร์

ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระบุว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ MSMEs ในประเทศไทย มากกว่า 3 ล้านรายส่วนใหญ่นำโดยผู้หญิง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแนวทางทำธุรกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ธุรกิจ MSMEs ที่นำโดยผู้หญิง ยังต้องเผชิญกับความท้าทายสำคัญ อาทิ การขาดทักษะด้านดิจิทัล การตลาดออนไลน์และการทำคอนเทนต์ การเชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจ และปัญหาด้านสภาพจิตใจ
คุณสิรินันท์ จิรดิลก ผู้อำนวยการอาวุโส Digital Engagement and FinTech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ในประเทศไทยเราพบว่าผู้ประกอบการหญิงมีความก้าวหน้าทางธุรกิจมากขึ้นแม้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะไม่เอื้ออำนวย โครงการ Womenpreneur จะช่วยสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่นำโดยผู้หญิง เพื่อเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ นอกจากนี้ พวกเขาจะได้เข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยให้พวกเขาผสานแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าสู่การทำธุรกิจ สิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์องค์กรและธุรกิจของพวกเขาว่าสามารถเติบโตได้ในอนาคต และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้”
คุณวัชรินทร์ วิทยวีระศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai-BISPA) กล่าวว่า “เรามีภารกิจร่วมกับ O2O Forum ในการสร้างคอมมูนิตี้ธุรกิจดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกเจ้าของธุรกิจ SMEs กว่า 60,000 ราย ที่กำลังสนใจสร้างธุรกิจดิจิทัลเป็นของตัวเอง และต้องการเข้าถึงแหล่งทุนจากภาครัฐเพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยในจำนวนนี้มีธุรกิจที่มีสุภาพสตรีเป็นเจ้าของ หรือ มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจกว่า 40,000 ราย เรามองเห็นความท้าทายสำคัญของผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจดิจิทัล และ อีคอมเมิร์ซ คือ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ซึ่งในปัจจุบันยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ และ ทีมงานที่มีความสามารถในการทำงานเชิงดิจิทัล เพื่อทำให้การสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นั้นง่ายขึ้น เราเชื่อว่าสิ่งที่สุภาพสตรีเจ้าของธุรกิจต้องการมากที่สุด คือ การทำตลาดออนไลน์ การพัฒนาโมเดลธุรกิจดิจิทัลเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ การเข้าถึงทุนจากภาครัฐในการพัฒนาระบบดิจิทัลให้มีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น โครงการ Womenpreneur : Tech and Sustainability โดยธนาคารยูโอบี, The FinLab Thailand, Thai-BISPA, O2O Forum และ REPORTER JOURNEY จัดขึ้นร่วมกันนี้ จะเป็นขุมกำลังสำคัญในการสร้างธุรกิจดิจิทัลของสุภาพสตรีให้แข็งแรง”
คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) — ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทค อี-บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าว “โลกอนาคตมุ่งหน้าสู่ดิจิทัล อีคอมเมิร์ซ บล็อคเชน เทคโนโลยีเมตาเวิร์ส และอีกมากมาย ดังนั้นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักธุรกิจหญิงต้องให้ความสำคัญกับเทรนด์ธุรกิจโลก เพื่อนำเทคโนโลยีไปปรับใช้และต่อยอดองค์กร ซึ่งหลักสูตร Womenpreneur : Tech and Sustainability โดยธนาคารยูโอบี และ The FinLab จะเป็นคำตอบ และช่วยสนับสนุนธุรกิจที่นำโดยพลังหญิงเก่ง ให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรไปสู่โลกเทคโนโลยีอนาคตได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด”
คุณอลิสรา ศิวยาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ “ความยั่งยืนคือการทำธุรกิจบนความสมดุลของการบริหารธุรกิจให้มีผลกำไร ควบคู่ไปกับการเกื้อกูลผู้คน ตั้งแต่พนักงาน คู่ค้าและชุมชน ในวิถีการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ลูกค้าพร้อมมากที่จะสนับสนุนแบรนด์ที่ทำดี ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะเริ่มต้นลงมือทำ”
คุณเณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ ลิทเทิล ลัลลาบาย จำกัด ผู้ก่อตั้ง แบรนด์ Nappi Baby ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กครบวงจร จากวัตถุดิบหลักของใยไผ่ ผลิตด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในผู้ประกอบการหญิงที่เข้าร่วมปรับธุรกิจสู่ดิจิทัลในโครงการ Smart Business Transformation (SBTP) เล่าว่า “ส่วนตัวแล้ว หลังเข้าโครงการ SBTPกับทางยูโอบี ประเทศไทยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ได้ความรู้กลับมา transform องค์กรใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่ business model, process การทำงาน ย้ายทุกอย่างขึ้นไปอยู่บน cloud ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นมากขึ้น มี life balance แต่จากช่วงโควิดที่ผ่านมา ก็ยิ่งเผชิญความท้าทายทางธุรกิจ และการที่เราเป็นเจ้าของกิจการจะต่างกับพนักงานในองค์กรตรงที่เราจะคิดและทำงาน 7 วัน การบริหารจัดการความเครียดและจัดการตัวเองเป็นสิ่งที่เจ้าของกิจการมักมองข้าม อยากบอกว่า การให้ความสำคัญเรื่อง Wellness จะส่งผลต่อตัวเอง คนในองค์กร และธุรกิจด้วยเพราะว่า คนเราจะประสบความสำเร็จและมีความสุขได้ต้องมี 3-เก่ง เก่งตน + เก่งคน + เก่งงาน ต้องดูแลตัวเอง และอยากแนะนำผู้ประกอบการผู้หญิง ว่าการเข้าร่วมโครงการ Womenpreneur คือช่องทางลัดในการเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และได้แลกเปลี่ยนพลังงานดีๆ รวมถึงสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการหญิงด้วยกัน แบบก้าวกระโดดทีเดียว”

โครงการ Womenpreneur: Tech and Sustainability เปิดรับผู้ประกอบการหญิงที่มีแนวคิดเปิดกว้าง พร้อมปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี และพร้อมลงทุนในด้านเครื่องมือดิจิทัล รวมถึงสามารถสละเวลาเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมได้ ผู้ประกอบการหญิงที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ www.facebook.com/uob.th หรือ https://thefinlab.com/th/thailand จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages