กู๊ด ด็อกเตอร์ ฯลงนามMOU ร่วมสภาเภสัชกรรม หนุนบริการเภสัชกรรมทางไกลในประเทศ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, August 18, 2022

กู๊ด ด็อกเตอร์ ฯลงนามMOU ร่วมสภาเภสัชกรรม หนุนบริการเภสัชกรรมทางไกลในประเทศ
กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สภาเภสัชกรรม (The Pharmacy council of thailand; PCT) เพื่อการส่งเสริมการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลในประเทศ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) บริษัทในเครือของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับภูมิภาคที่มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งให้บริการ ‘หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สภาเภสัชกรรม; สภ. (The Pharmacy council of thailand; PCT) ซึ่ง GDTT เป็นผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกลรายแรกที่ได้ร่วมมือกับ สภ. ภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นพันธมิตรในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง GDTT และ สภ. จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักตลอดทั่วทั้งระบบนิเวศการดูแลสุขภาพ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ด้านการดูแลสุขภาพ อาทิ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ผ่านการแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของแพลตฟอร์มที่เครือข่ายร้านยาจะได้รับ ความร่วมมือกันในครั้งนี้ยังช่วยส่งเสริมการรับรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโอกาสในการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลทั้งในกลุ่มเภสัชกร ผู้บริโภค และ ผู้ป่วย  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพทางไกลในประเทศไทย ในการสร้างมาตรฐานสำหรับการเริ่มดำเนินงานเภสัชกรรมทางไกลในประเทศ ภายใต้การดูแลและมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ สภ. และ GDTT จะใช้ความเชี่ยวชาญที่มีในการสนับสนุนการเริ่มดำเนินงานเภสัชกรรมทางไกล แบ่งปันความรู้จากทีมเภสัชกรของสภ. กับ ทีมเภสัชกรและแพทย์ของทางบริษัทเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพของบริการเภสัชกรรมทางไกล 

การพัฒนากรอบการทำงานระดับสถาบันสำหรับบริการเภสัชกรรมทางไกลจะช่วยเพิ่มบทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาผู้ป่วยผ่านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการนำเสนอวิธีการและแบบฟอร์มการออกใบสั่งยาออนไลน์ และ การสร้างมาตรฐานกระบวนการจ่ายยา กรอบการทำงานนี้ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาอีกด้วย เภสัชกรจะสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์และช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และจะได้รับการเรียนรู้เบื้องต้นจากโปรแกรมด้วยการเข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดำเนินการโดย GDTT 

“สภาเภสัชกรรมเล็งเห็นโอกาสของอุตสาหกรรมร้านยาในการดูแลสุขภาพทางไกล อย่างไรก็ตามเรายังเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติต่าง ๆ ในกระบวนการที่เกิดใหม่นี้จะเป็นไปตามกฎระเบียบ” รศ. ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม (สภ.) กล่าว เขากล่าวเสริมอีกว่า “เราเล็งเห็นว่า กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี สามารถเป็นแบบอย่างให้เรา โดยสามารถนำแผนการดำเนินงานของบริษัทมาใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกลรายอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ สภ. ยังคาดหวังที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพดิจิทัลที่ทันสมัยให้ดีขึ้นต่อไป” 

“เครือข่ายร้านยาของ GDTT ครอบคลุมมากกว่า 784 ร้าน ใน 65 จังหวัด บริษัทได้สนับสนุนผู้ประกอบการในการติดตั้งระบบนิเวศการดูแลสุขภาพทางไกล และเชิญชวนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ โดยมีการจ่ายยาจากร้านยาในโครงการ นพ.สุทธิชัย โชคกิจชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กล่าวว่า นี่เป็นโอกาสที่ดีในการให้บริการเพิ่มขึ้นทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์สำหรับร้านยาที่เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งยังสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการให้บริการไปสู่รูปแบบดิจิทัล GDTT ยังร่วมมือกับบริษัทยาจัดแคมเปญส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านร้านยาที่เข้าร่วมในโครงการ เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านยาสามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้รับบริการภายในพื้นที่อีกด้วย

จากความคิดเห็นของร้านยาคุณภาพที่ได้รับทราบข่าวนี้ ต่างได้แสดงความเห็นในเชิงบวก ดังนี้ 

คุณ ญาณิน พิศาลวาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟาสซิโน ผู้นำธุรกิจครอบครัวที่มีประวัติยาวนานกว่า 39 ปี ได้เล่าถึงเส้นทางแห่งนวัตกรรมของเธอว่า “เราคิดแต่ว่าเราจะมอบบริการที่ดีกว่าเดิมให้กับผู้รับบริการพร้อมกับเร่งการเติบโตของธุรกิจได้อย่างไร เราได้สำรวจโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในการทำตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ประจำบ้าน และศึกษาโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของตัวแบรนด์ ในปัจจุบัน เรามีร้านยากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ เราได้เติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา

คุณญาณิน พิศาลวาเลิศ กล่าวเสริมว่า “การร่วมมือกับ GDTT ทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้รับบริการได้โดยการมอบบริการใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของพวกเขา ข้อแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริการจาก GDTT คือการที่เราสามารถจ่ายยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาผ่านแอปพลิเคชัน GDTT และด้วยเทคโนโลยีของGDTT ยังช่วยให้เราแน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถรับคำอธิบายวิธีการใช้ยาจากร้านยาหลังจากที่พวกเขาได้รับยาที่บ้านอีกด้วย ในอนาคต เราคาดหวังจะร่วมมือกับ GDTT ในด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาระบบดิจิทัลในร้านยาของเรา ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศไทย

คุณนาโอกิ อีดะ ผู้ก่อตั้งเบลซ ฟาร์มาซี เป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อว่าพลังของช่องทางออนไลน์จะช่วยสร้างประโยชน์ให้ร้านยาแบบดั้งเดิมที่มีหน้าร้าน คุณอีดะเป็นผู้บริหารเครือข่ายร้านยา 18 ร้าน ในใจกลางกรุงเทพฯ เขาอธิบายว่า “เพราะเราเป็นเชนร้านยาท้องถิ่น การเป็นพันธมิตรกับ GDTT ทำให้เรามีช่องทางในการให้บริการเพิ่มขึ้น โดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม อันที่จริงระยะหลังนี้บริษัท เบลซ ฟาร์มาซีคิดจะลงทุนในด้านช่องทางดิจิทัล เพื่อทำให้ธุรกิจร้านยาของเราสามารถให้บริการได้ในอนาคต”

คุณ ธัชพล ธีระคำศรี เจ้าของร้าน บ้านยา 87 ซึ่งเป็นร้านยาเดี่ยวในกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความเห็นว่า “ทางร้านมองว่า การให้บริการโทรเวชกรรมทางไกลนี้มีส่วนช่วยให้ร้านยาเดี่ยวมียอดขายที่มากขึ้น ได้ช่องทางการขายใหม่ และสะดวกใช้งานง่าย ทำให้เราได้ให้บริบาลทางเภสัชกรรมกับผู้ป่วยในระยะไกลได้มากขึ้น โดยเฉพาะการที่เราได้เข้าร่วมมือกับ GDTT ในโครงการจากภาครัฐ ซึ่งทำให้ทางร้านได้มีโอกาสในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย”

เกี่ยวกับบริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT)

บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) คือบริษัทในเครือของกู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (GDT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำในระดับภูมิภาค GDT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างแพลตฟอร์มบริการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรชั้นนำของจีน Ping An Healthcare and Technology Company Limited กับ Grab Holdings Inc (“Grab”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม O2O แนวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพออนไลน์ที่จะมาพลิกโฉมการให้บริการ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ “หนึ่งแพทย์ต่อหนึ่งครอบครัวทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA)” และพันธกิจที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ในราคาประหยัด GDT เปิดตัวครั้งแรกในปี 2561 มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ และเข้าไปให้บริการในประเทศอินโดนีเซียในปีต่อมา 

บริษัท กู๊ด ด็อกเตอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (GDTT) เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสด้านการดูแลสุขภาพบนช่องทางดิจิทัลให้กับประเทศ และในไม่ช้าก็ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation - HI) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะผู้ให้บริการดูแลสุขภาพผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

นอกจากโครงการ HI ของสปสช. แล้ว ยังมีบริการ กู๊ด ด็อกเตอร์ให้กับประชาชนในประเทศไทยผ่านข้อตกลงกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญาด้วย ในปัจจุบัน GDTT กำลังทำงานโดยตรงกับบริษัทต่าง ๆ เพื่อมอบบริการดูแลสุขภาพให้กับพนักงาน ซึ่งรวมถึงการมอบบริการอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโควิด-19 และการคัดกรองโรคที่บ้าน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้โดยลูกค้าปัจจุบัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.gooddoctor.health/

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages