กปภ.จัดงาน “วันประปาวิวัฒน์ 65” ใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, August 30, 2022

กปภ.จัดงาน “วันประปาวิวัฒน์ 65” ใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้


กปภ. จัดงานวันประปาวิวัฒน์ 65 ภายใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา ซึ่งนำไปสู่การให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ. นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน “วันประปาวิวัฒน์” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” ว่า กปภ. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดจาก กปภ.จึงจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “วันประปาวิวัฒน์” ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “PWA Towards Sustainability” เพื่อเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม การให้บริการ เป็นต้น จากทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กปภ. ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางพัฒนาบุคลากรของกปภ. ให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติม แล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนางานที่ปฏิบัติอยู่และสร้างสรรค์งานใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกยุคดิจิทัล ซึ่งจะทำให้ กปภ.สามารถพัฒนาการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยกระดับการบริการให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
นายวิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้ถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานฯ ผ่านระบบ Facebook Live ซึ่งมีการบรรยายพิเศษโดย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในหัวข้อ “การบริหารงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนในองค์กร” และเสียงตอบรับความประทับใจจากผู้ใช้บริการของ กปภ. โดย ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี“อยากให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ว่ามิติใหม่ของกปภ.สามารถขยายบริการอย่างมืออาชีพ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในทุกมิติ เราจะบริหารจัดการโดยใช้จุดแข็ง ทั้งภาครัฐ เอกชน เข้ามาร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย มีคุณภาพ” ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการและผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและ บริหารจัดการน้ำประปาที่ได้รับรางวัลมาแสดงให้ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการน้ำประปาของ กปภ. มีประสิทธิภาพสูงสุด
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages