ซี อาเซียน จัดเสวนาเฉลิมเฉลองครบรอบ 55 ปีก่อตั้งภูมิภาคอาเซียน หัวข้อ “ก้าวเดินด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, August 15, 2022

ซี อาเซียน จัดเสวนาเฉลิมเฉลองครบรอบ 55 ปีก่อตั้งภูมิภาคอาเซียน หัวข้อ “ก้าวเดินด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ศูนย์ ซี อาเซียน ตอกย้ำการเป็นผู้นำความเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน เสริมความเข้มแข็งประชาคมอาเซียนให้ยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมเฉลองครบรอบ 55 ปีแห่งการก่อตั้งภูมิภาคอาเซียน โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านงานเสวนา C asean Forum 2022 ในรูปแบบสื่อผสม หัวข้อ “ASEAN Plus: Stronger Together” หรือ “ก้าวเดินด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีผู้สนใจร่วมรับฟังแนวปฏิบัติการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของภูมิภาคอาเซียนจากทุกมุมโลก ณ ศูนย์ ซี อาเซียน อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และผ่าน Zoom Webinar
งานเสวนา C asean Forum 2022 นำ 4 ผู้นำองค์กรระดับภูมิภาค เอกอัคราชทูต และภาคเอกชน แบ่งปันองค์ความรู้ เผยแพร่แนวคิด แนวปฏิบัติเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิภาคอาเซียนไปข้างหน้าอย่างมั่งคั่ง ยืนหยัดและยั่งยืน และตอกย้ำความสำเร็จและผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือภายในอาเซียน และระหว่างภูมิภาคตลอดระยะเวลา 55 ปี โดยมีนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานศูนย์ ซี อาเซียน กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดมความร่วมมือ สร้างแรงบันดาลใจ ให้ภูมิภาคกลับมาฟื้นตัวได้รวดเร็ว และก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ด้วยการร่วมมือระดับภูมิภาคและกับประเทศคู่เจรจา
ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย (H.E. Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน กล่าวถึงความสำเร็จของการพัฒนาภูมิภาคตลอดระเวลา 55 ปี และเน้นย้ำถึงกรอบความร่วมมือหลัก ที่รัฐบาลกลุ่มภูมิภาคอาเซียนได้ตกลงร่วมกันเพื่อการฟื้นตัวของภูมิภาคอาเซียนหลังวิกฤติการณ์โควิด-19 นาย ซอร์พวน อูก (H.E. Mr. Sorphorn Ouk) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย กล่าวถึง แนวทางการผลักดันของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนปี 2565 ภายใต้แนวคิดหลัก “ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together” ที่เน้นย้ำความเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน และการเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อให้สามารถรับมือปัญหาท้าทายที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคและประชาชนนางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย กล่าวถึงความสำเร็จอันเป็นรูปธรรมของไทยตลอด 55 ปี ของการเข้าร่วมก่อตั้งอาเซียนและบทบาทในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือ เอเปก 2022 (APEC 2022) ภายใต้แนวคิด "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" (Open. Connect. Balance.) และปิดท้ายการสัมมนาด้วย นาง วีเบค ลิซแซน เลอแว็ค (Mrs. Vibeke Lyssand Leirvåg) ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย เน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นแกนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียนโดยรวม

งานเสวนาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ดีลอยท์ ประเทศไทย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages