ดีพร้อม อวดโฉมปั้นนักออกแบบใต้แนวคิด “การใช้วัสดุรูปแบบใหม่ or Reuse & Recycle” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 30, 2023

ดีพร้อม อวดโฉมปั้นนักออกแบบใต้แนวคิด “การใช้วัสดุรูปแบบใหม่ or Reuse & Recycle”


ดีพร้อม อวดโฉมปั้นนักออกแบบหน้าใหม่ประดับวงการแฟชั่นไทย พร้อมโชว์ผลงานวัสดุสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “การใช้วัสดุรูปแบบใหม่ or Reuse & Recycle”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม โชว์ผลงานปั้นนักออกแบบหน้าใหม่ อัปสกิลองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเปิดประสบการณ์และสร้างความแตกต่างด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในเศรษฐกิจยุคใหม่ พร้อมจัดแสดงผลงานรักษ์โลกจากวัสดุสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “การใช้วัสดุรูปแบบใหม่ or Reuse & Recycle” แฟชั่นที่จะต้องมาพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ และมอบรางวัลสุดยอดนักออกแบบหน้าใหม่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ True5G Pro Hub ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่


นายวัชรุน จุ้ยจำลอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอียุคใหม่ต้องมีความพร้อมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักออกแบบรุ่นใหม่ต้องได้รับการพัฒนาแนวคิด
และองค์ความรู้ พร้อมเรียนรู้ที่จะนำแนวคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว
จึงเดินหน้าจัดกิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (The New Face Designer to DIPROM 2023) ที่มุ่งพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่ให้มีองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสประสบการณ์
การทำงานร่วมกับเพื่อนนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อันจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จ ซึ่งจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอย่างยั่งยืน


นายวัชรุน กล่าวต่อว่า กิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในปีนี้ ได้คัดเลือกนักออกแบบ 27 ราย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านการออกแบบการตลาด การสร้างแบรนด์ และการสร้างแรงบันดาลใจจากกูรูในวงการแฟชั่นของประเทศไทย อาทิ คุณผักกาด ประภากาศ แบรนด์ HOOK’s คุณอู๋ วิชระวิชญ์ แบรนด์ WISHARAWISH คุณลิ้ม สมชัย แบรนด์ FLYNOW คุณโก้ ชัยชน แบรนด์ Good Mixer และคุณจ๋อม ศิริชัย แบรนด์ THEATRE รวมถึงพี่เลี้ยงประจำโครงการอย่าง คุณไก่ บัญชา ชูดวง อาจารย์ภาควิชาแฟชั่น คุณเอก ทองประเสริฐ และคุณโย ทรงวุฒิ ทองทั่ว จากรีนิม โปรเจคต์ ที่คอยให้คำปรึกษาตลอดโครงการตั้งแต่การปรับพื้นฐานความพร้อมของนักออกแบบเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การบ่มเพาะนักออกแบบหน้าใหม่สู่นักออกแบบมืออาชีพรุ่นใหม่
ร่วมแชร์ประสบการณ์กับนักออกแบบระดับประเทศ ตลอดจนกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ และการศึกษาดูงาน Designer Field Trip ณ Red Warehouse by FLYNOW


นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการโชว์ผลงานของนักออกแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้ง 27 ราย ภายใต้แนวคิด
“การใช้วัสดุรูปแบบใหม่ or Reuse & Recycle” แฟชั่นที่จะต้องมาพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อม มาจัดแสดงเมื่อวันที่
30 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ True5G Pro Hub ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมทั้งพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะ
สุดยอดนักออกแบบหน้าใหม่ ทั้ง 3 ราย ได้แก่ คุณอารดา เพ็งจันทร์ รางวัลชนะเลิศสุดยอดนักออกแบบหน้าใหม่
คุณพณดา วงศ์ใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และคุณกิตตินันท์ อันนานนท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ
มอบวุฒิบัตรแก่นักออกแบบที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 27 ราย อีกด้วย
ทั้งนี้ ดีพร้อม มุ่งมั่นที่ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โดยเฉพาะในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสร้างเครือข่าย รวมถึงการสร้าง
และพัฒนาบุคลากรนักออกแบบหน้าใหม่และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้
และนำไปประยุกต์ต่อยอดธุรกิจด้านแฟชั่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่ระดับสากลต่อไป นายวัชรุน
กล่าวทิ้งท้าย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages