“มาร์ค พิทบูล" เดินหน้านำทีมบริษัทเอกชนที่ได้รับความเสียหาย บุก!! ตามเรื่อง กฟภ. ฮั้ว ประมูลเอื้อเฟื้อพวกพ้อง ที่ ปปช. - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 12, 2023

“มาร์ค พิทบูล" เดินหน้านำทีมบริษัทเอกชนที่ได้รับความเสียหาย บุก!! ตามเรื่อง กฟภ. ฮั้ว ประมูลเอื้อเฟื้อพวกพ้อง ที่ ปปช.


“มาร์ค พิทบูล" เดินหน้านำทีมบริษัทเอกชนที่ได้รับความเสียหาย  บุก!! ตามเรื่อง กฟภ. ฮั้ว ประมูลเอื้อเฟื้อพวกพ้อง ที่ ปปช.นายณัชพล สุพัฒนะ หรือ “มาร์ค พิทบูล” ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่ออันดับ 1 พรรครักษ์ผืนป่าไทย เดินหน้านำขบวนบริษัทเอกชน เข้าพบเลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียกร้องความเป็นธรรม ตามนโยบายเร่งด่วน “ปราบโกง” ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในประเทศไทย เพื่อพิทักษ์เงินของประชาชน ต่อต้านการทุจริตที่มีแต่ลมปาก เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความเป็นคนจริง ที่พร้อมลุยกับเครือข่ายโกงเงินแผ่นดิน เพื่อผดุงความยุติธรรมและพิสูจน์ระบบยุติธรรมของประเทศไทย ก่อนจะได้นายกคนต่อไปของประเทศจากกรณี ที่กลุ่มบริษัทเอกชน ลุยแฉความจริง ผู้บริหา รกฟภ.ฮั้วประมูลงานมิเตอร์ 3,000 ล้านบาท แบ่งเป็นมิเตอร์ 1 เฟส 2,900 ล้านบาท และมิเตอร์ 3 เฟส 100 ล้านบาท ( รวม 3,000 ล้านบาท ) โดยผู้บริหาร กฟภ.รับรู้ว่ามีบริษัทผลิตมิเตอร์ 1 เฟส 9 ราย และบริษัทผลิตมิเตอร์ 1 เฟสและ3 เฟส 7 ราย แทนที่จะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นมิเตอร์ 1 เฟส หรือ 3 เฟสได้แบบที่เคยทำมา 20 ปี เพื่อให้มีบริษัทแข่งขันเสนอราคามิเตอร์ 1 เฟสได้ 16 ราย
ซึ่งได้มีการทำผิดกฎหมาย ด้วยการเปลี่ยนเงื่อนไขวิธีการจัดซื้อให้ต้องยื่นมิเตอร์ 1 เฟสและ 3 เฟสรวมกัน เพื่อให้มีเฉพาะบริษัทที่ผลิตมิเตอร์ 1 เฟสและ3เฟส 7 รายเข้าเสนอราคาได้ กีดกันบริษัทที่ผลิตมิเตอร์1เฟส 9 รายไม่ให้เข้าเสนอราคาส่งผลทำให้การจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟสมูลค่าสูงกว่า 2,900 ล้านบาทเหลือบริษัทแข่งขันเพียง 7 รายจาก 16 รายดังกล่าว เพื่อทุจริตเอื้อให้บริษัท ฯ7 รายได้รับสัญญาเพื่อกีดกันบริษัท ฯ 9 รายไม่ให้สามารถเข้าแข่งขันเสนอราคาได้ นอกจานี้ยังมีการกำหนดราคากลางมิเตอร์ 1 เฟสสูงถึง 1,605 บาทต่อเครื่อง ทั้งที่การจัดประกวดราคาจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟสมีผู้เสนอราคาต่ำสุดให้กับ กฟภ.มาแล้วแค่ 670 บาท ทั้งนี้พฤติการณ์ฮั้วประมูลดังกล่าว ทำเพื่อเอื้อให้มีเฉพาะบริษัทฯ 7 รายได้รับสัญญาดังกล่าว และเข้าข่ายกระทำผิด พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

พร้อมกันนี้ยังจะขอตามเรื่องร้องเรียน “ศาลปกครองนครราชสีมา พิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดิน” ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนการออกโฉนดที่ดิน จำนวน 32 แปลง แปลงเนื้อที่ประมาณ 2,000ไร่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ตั้งโครงการวายุวินด์ฟาร์ม ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ของบริษัทย่อยของบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทับเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะสังป่าดงพญากลาง


ซึ่งชาวบ้านจำนวน 48 ราย ได้รวมตัวยืนฟ้องศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาโดยยื่นฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเป็นอธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งเป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ซึ่งเป็น ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ซึ่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวง และเมื่อตรวจสอบโดยกรมป่าไม้ พบว่าเอกสารโฉนดที่ดินทั้ง 32 แปลงมีการออกทับที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมะสังป่าดงพญากลาง ท้องที่ ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (ซึ่งประกาศตามกฎกระทรวงเมื่อ ปี 2512) เป็นการออกเอกสารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามตามคำพิพากษาของศาลปกครอง จังหวัดนครราชสีมา

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages