วธ. สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา ร่วมมอบพระพุทธรูปองค์ปฐมฤกษ์ “หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม” ถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, May 2, 2023

วธ. สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา ร่วมมอบพระพุทธรูปองค์ปฐมฤกษ์ “หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม” ถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ วัดยายร่ม จัดพิธีมอบพระพุทธรูปองค์ปฐมฤกษ์ “หลวงพ่อพุ่ม” ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก ๓๐ นิ้ว ให้แก่ประเทศศรีลังกา ในโครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” สร้างความปิติยินดีแก่พุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูโสภิตบุญญาทร เจ้าอาวาสวัดยายร่ม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบพระพุทธรูปองค์ปฐมฤกษ์ให้แก่ประเทศศรีลังกา โครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” โดยมี พระธรรมะนันทา เถโร ผู้ประสานงานโครงการระหว่างสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเเละประเทศไทย พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายประทีป ยาสะรัตนะ เลขานุการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา คณะผู้เเทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เเละพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


รมว.วธ. กล่าวว่า โครงการ “สานสัมพันธ์แห่งศรัทธา จัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกา” นับเป็นโครงการทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อีกโครงการหนึ่ง ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนสามารถมีโอกาสเข้าร่วมทำบุญในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดทั่วประเทศศรีลังกา โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการจัดสร้าง จำนวน ๑๒,๖๐๐ องค์

โครงการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระพุทธรูปนั้นถือเป็นพุทธานุสสติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ชุมชน และใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ ให้ผู้คนได้กราบไว้สักการบูชาและระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้น้อมใจประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ตามประเพณีโบราณของไทยนั้นการสร้างพระพุทธรูปถือเป็นการสร้างพุทธศิลป์ชั้นสูง เป็นเรื่องมงคลอย่างยิ่ง เพราะได้สร้างสิ่งที่สูงค่าให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้ เป็นการเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งอยู่ยั่งยืนสืบไป ๒) ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดสร้างพระพุทธรูปถวายวัดทั่วประเทศศรีลังกาครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะนำพระพุทธรูปของไทยไปประดิษฐานในวัดทั่วประเทศศรีลังกา ซึ่งนอกจากเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้ว ยังเป็นการเผยแพร่ความงดงามด้านพุทธศิลป์ของไทยให้กับชาวต่างชาติได้ชื่นชมความงดงามของพระพุทธรูปจากประเทศไทยอีกด้วย เพราะต้นแบบของพระพุทธรูปที่จัดสร้างนั้น คือ หลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา มีอายุมากกว่า ๒๕๐ ปี ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามองค์หนึ่งของไทย ซึ่งได้ประกอบพิธีเททองปฐมฤกษ์ หล่อพระพุทธรูปเหมือนหลวงพ่อพุ่ม วัดยายร่ม ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และ ๓) ด้านการสืบสานความสัมพันธ์อันแนบแน่นและยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและประเทศศรีลังกา


ประเทศไทยและประเทศศรีลังกา มีความสัมพันธ์อันดีมาเป็นระยะเวลากว่า ๘๐๐ ปี ทั้งทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพราะประชาชนในชาติล้วนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลัก ดังนั้นความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างสองประเทศ จึงถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำมาต่อยอดในการสานสัมพันธ์ในมิติอื่น ๆ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ นายประทีป ยาสะรัตนะ (Mr.Pradeep Yasarathna Chief Secretary of Sri Lanka) เลขานุการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยประเทศศรีลังกา จะนำพระพุทธรูปองค์ปฐมฤกษ์ “หลวงพ่อพุ่ม” ปางสมาธิ ๒ องค์ นำไปประดิษฐาน ณ ที่ วัดศิริวิชัยเทนนากร มุดาลันทาราม (Sirivijayatennakon Mudalindarama Temple) เเละวัดโพธิราจารามา (Bodhirajarama Temple) ประเทศศรีลังกา

รมว.วธ. กล่าวต่ออีกว่า ขณะนี้ ประเทศศรีลังกายังคงประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปี ประชาชนชาวศรีลังกาต้องพบกับความลำบากขาดแคลน โครงการบริจาคพระพุทธรูปอันทรงคุณค่านี้จะเป็นเสมือน “หนึ่งกำลังใจในยามยากแค้น ให้แก่ชาวศรีลังกาทั่วประเทศ” ได้มีที่พึ่งทางใจ ให้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการและผ่านพ้นช่วงวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยดี ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ ณ วัดยายร่ม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages