สวทช.ผนึกบ้านปู วิจัย-พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมพลังงาน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, May 8, 2023

สวทช.ผนึกบ้านปู วิจัย-พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมพลังงาน มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมในการเร่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ Head of Digital and Innovation บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สวทช. และ ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมเป็นพยาน โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศผ่านการสร้างมูลค่าทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยและทำให้เกิด ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ 2.การลดคาร์บอนคาร์บอนเพื่อความเป็นกลางของคาร์บอน 3. Digital transformation 4. Modern and advance agriculture และ 5. มาตรฐานและโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages