มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ออกหน่วยบริการทำฟัน ดูแลสุขภาพช่องปากพระภิกษุสงฆ์ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 21, 2022

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ออกหน่วยบริการทำฟัน ดูแลสุขภาพช่องปากพระภิกษุสงฆ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดให้บริการทันตกรรมแก่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ออกให้บริการทันตกรรมแก่พระภิกษุสงฆ์และประชาชน ณ อาคาร สว. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นประธานพิธีร่วมถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี พร้อมกับ นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ทพญ.สุปราณี ดาโลดม หัวหน้างานสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ และนางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยมีทีมอาจารย์ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ อาสาสมัครจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปาก เอกซเรย์ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันและผ่าฟันคุด ซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์เข้ารับบริการทั้งหมด 4 วัด ได้แก่ 1. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 2. วัดสามพระยา 3. วัดตรีทศเทพ 4. วัดชนะสงคราม

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีเป้าหมายการออกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่แด่พระภิกษุสงฆ์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 800 รูป ซึ่งมีกำหนดการออกให้บริการอีก 3 วัด คือ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดปากน้ำ และวัดหงส์รัตนาราม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages