วธ. ชวน “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ร่วมเข้าวัดทำบุญในวันพระทั่วไทย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 5, 2023

วธ. ชวน “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ร่วมเข้าวัดทำบุญในวันพระทั่วไทย

วธ. ร่วมกับ กทม. 50 เขต และ 76 จังหวัด เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะหรือวันพระ พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เจริญจิตตภาวนา พร้อมอุดหนุนสินค้าวัฒนธรรมของชุมชน ในกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม

นางยุพาเปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เดินหน้านโยบาย “นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ด้วยการจัดกิจกรรม “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญเป็นประจำทั้งในวันพระและวันธรรมดาเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันในวันพระ สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่นำสินค้าวัฒนธรรมของชุมชนมาจัดจำหน่าย อาทิ อาหาร เสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
กรมการศาสนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้นแบบในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่าน ณ วัดบำเพ็ญเหนือ และจะจัดกิจกรรมในส่วนกลางเพื่อเป็นการนำร่อง อีกจำนวน 9 วัด โดยเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมฯ ประกอบด้วย วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดราชนัดดาราม วัดพรหมวงศาราม วัดกำแพง วัดจำปา วัดเทวสุนทร วัดศาลาแดง และวัดบำเพ็ญเหนือ โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องในส่วนกลางเป็นแห่งแรก คือ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนในการพาครอบครัวมาร่วมเข้าวัด ทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก หิ้วตะกร้าใส่ดอกไม้ ธูปเทียน
ถวายภัตตาหารด้วยอาหารเมนูสุขภาพเพื่อห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะในปัจจุบันพบว่ามีสถิติพระสงฆ์อาพาธจากโรคเบาหวานพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักจากการถวายภัตตาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ พุทธศาสนิกชนจึงควรจัดสรรการถวายภัตตาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน และเค็ม โดยใช้วิธี “4 เลือก 4 เลี่ยง” คือ 1.เลือกเครื่องดื่มไม่ผสมน้ำตาล 2.เลือกข้าวกล้องแทนข้าวขาว 3.เลือกนมจืดไขมันต่ำ 4.เลือกผักและผลไม้สด ส่วนอาหารที่ควรเลี่ยง 4 ประเภท คือ 1.เนื้อสัตว์ติดมัน 2.แกงใส่กะทิ 3.ขนมน้ำกะทิ และ 4.อาหารกระป๋อง ทั้งนี้เพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และลดเสี่ยงอาพาธด้วยโรคเบาหวาน และเมื่อเติมบุญกันจนอิ่มบุญแล้วก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนที่ชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงวัดนำมาจัดจำหน่าย เกิดกระแสเงินหมุนเวียน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นรายได้เสริมในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โดยให้สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ร่วมจัดกิจกรรมในแต่ละเขตต่อไป และขยายผลสู่ภูมิภาค โดยร่วมกับจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินกิจกรรมตามวิถีชีวิตและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน เป็นการนำศรัทธาสู่จิตใจ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข็มแข็งสืบไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages