วธ. เปิดเส้นทาง ไหว้พระ ขอพรเสริมสิริมงคล 11 วัด รอบเกาะกรุง - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, April 18, 2023

วธ. เปิดเส้นทาง ไหว้พระ ขอพรเสริมสิริมงคล 11 วัด รอบเกาะกรุง


วธ. เปิดเส้นทาง ไหว้พระ ขอพรเสริมสิริมงคล 11 วัด รอบเกาะกรุง ชวนเยี่ยมชมวัด ยลวังในงาน ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา (ศน.) จัดกิจกรรม “ไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงาน ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 เปิดเส้นทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด 11 แห่ง รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ส่งเสริมให้ประชาชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สืบสานวิถีพุทธ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิต พร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามภายในงาน “ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ผ่านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ช่างศิลป์บรรจงสร้างอย่างประณีต
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนาบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงาน“ใต้ร่มพระบารมี 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2566 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุกๆด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 241 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าวัดใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดกิจกรรมไหว้พระตามวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯและชุมชนต่างๆจากทั่วประเทศ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า กรมการศาสนาได้จัดโปรแกรมเส้นทางเดินรถไหว้พระขอพระเสริมสิริมงคล 11 วัดสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยการจัดบริการรถโดยสารหมุนเวียนรับ – ส่งประชาชนไหว้พระ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 21 – 25 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. จำนวน 5 คัน โดยมีเส้นทางการให้บริการรับ – ส่งประชาชน ประกอบด้วย 1) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 2) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 3) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 4) วัดบวรนิเวศวิหาร 

5) วัดสุทัศนเทพวราราม 6) วัดชนะสงคราม 7) วัดราชนัดดาราม 8) วัดสระเกศ 9) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 10) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และ 11) วัดประยุรวงศาวาส ซึ่งในแต่ละวัดจะเปิดพระอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งชมจิตรกรรมฝาผนังที่ช่างศิลป์ร้อยเรียงเรื่องราวทางศาสนาและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย

ผู้ที่สนใจสามารถขึ้นรถโดยสารที่กรมการศาสนาจัดให้บริการได้ที่ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และจุดบริการรับ-ส่งของแต่ละวัดทั้ง 11 วัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 3728 หรือสายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม 1765


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages