อพท. ผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่-ชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 29, 2022

อพท. ผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่-ชุมชนต้นแบบสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมอพท. ขยายผล ยกระดับชุมชนขึ้นต้นแบบผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จัดกิจกรรมการแข่งขันรอบตัดสินชิงรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ DASTA SE HERO 2022


จากที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้พัฒนาและยกระดับให้แก่ชุมชนให้มีศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันนี้ อพท. ยังขยายผลไปสู่ความยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชุมชนที่มีศักยภาพให้มุ่งไปสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน


นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. กล่าวว่า จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อพท. จึงได้จัดทำโครงการ “DASTA SE HERO 2022” เชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวและคนรุ่นใหม่หัวใจนักพัฒนาที่มีความสนใจในการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อมาเฟ้นหาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม Social Enterprise-SE ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะส่งแนวคิดแผนธุรกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาแผนธุรกิจไปด้วยกันโครงการดังกล่าว อพท. ได้ร่วมกับ Local Alike จัดประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีชุมชนสนใจส่งแผนธุรกิจเข้าร่วม 23 รายจากทั่วประเทศ และคัดเหลือ 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าชิงชนะเลิศ ได้แก่ ทีมภูคูนคำ จากอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย, ทีมคนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน จากอำเภอบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ, ทีมพรานพอเพียง จากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ทีมวาวี โฮป จากอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และ ทีมบานาน่า แลนด์ จากอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ทั้งหมดนี้จะได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการ และชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม


“โครงการ DASTA SE HERO 2022 จะมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และชุมชนที่มีศักยภาพไปสู่ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และชุมชนมีศักยภาพในการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว โดยจะมีการต่อยอดขยายผลไปสู่การเป็นเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยว ต่อไป”ทั้ง 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับการฝึกทักษะทางธุรกิจเพื่อสังคมจากที่ปรึกษา (Coach) ที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวง SE และลงพื้นที่เพื่อทำการพัฒนาแผนธุรกิจบนบริบทของพื้นที่จริง เพื่อได้พัฒนาฝีมือและรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ SE ผ่านการอบรม เพื่อทั้ง 5 ทีมสามารถนำเครื่องมือ (tools) และกลยุทธ์ (strategies) ในการพัฒนา Social Enterprise ไปเป็นแนวทางปรับใช้กับแผนธุรกิจร่วมกับที่ปรึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงการดำเนินกิจกรรมฯ ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเห็นกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการบ่มเพาะ การลงพื้นที่ไปสัมผัสประสบการณ์ชุมชนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทำให้สามารถเรียนรู้และมองเห็นถึงศักยภาพทั้งในตัวพื้นที่ชุมชนและในตัวของทีม และส่งผลต่อการตัดสินรอบสุดท้าย


สำหรับผลการแข่งขันรอบตัดสินกิจกรรมการนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ DASTA SE HERO 2022

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม พรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์&ฟาร์ม ชุมชนหนองพรานพุก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ,

รองอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Banana Land ชุมชนบ้านหนองบัว อ.ภูหลวง จ.เลย , รองอันดับ 2 ได้แก่ ทีมภูคูนคำ ออร์แกนิคกรุ๊ป อ.ท่าลี่ จ.เลย ,

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Wawee Hope ชุมชนวารี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทีม คนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน ชุมชนบางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ,

นอกจากนี้ ยังมีรางวัล Popular Vote ได้แก่ ทีมพรานพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์&ฟาร์ม ชุมชนหนองพรานพุก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมาจากยอดกดไลค์ และกดแชร์ของผู้ที่ให้ความสนใจ โดยทุกทีมจะได้รับรางวัลเป็นเงินทุนสนับสนุนในการต่อยอดแผนธุรกิจเพื่อสังคมให้เป็นจริงต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages