ปตท.สผ.-ทช. จับมือชุมชนเปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจแห่งใหม่ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Saturday, July 16, 2022

ปตท.สผ.-ทช. จับมือชุมชนเปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจแห่งใหม่

 


ปตท.สผ.และทช. จับมือชุมชนเปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจแห่งใหม่ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน เปิดศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจกลุ่มบ้านพะเนิน จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กลุ่มบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ควบคู่ไปกับการทำประมงเชิงอนุรักษ์ รวมทั้ง  สนับสนุนการจัดทำบ้านปลาและแนวเขตอนุรักษ์ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่ง และร่วมกันปล่อยลูกปูม้าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล

ปตท.สผ. เริ่มดำเนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจ” มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนชายฝั่ง ตามแนวทาง “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) โดยมีเป้าหมายจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ จำนวน 19 ศูนย์ ใน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย ภายในปี 2573ปัจจุบัน สามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ไปแล้ว 11 ศูนย์ ในจังหวัดต่าง ๆ รอบอ่าวไทย เช่น สงขลา ปัตตานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ระยอง และชุมพร สามารถเพาะฟักลูกปูและพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยคืนสู่ทะเลได้กว่า 9,600 ล้านตัว ช่วยเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ และทำให้ชาวประมงพื้นบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครัวเรือนละกว่า 80,000 บาทต่อปี รวมทั้ง สามารถขยายเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ได้กว่า 2,400 คน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages