มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ วิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก สำหรับงานทันตกรรม - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Thursday, September 1, 2022

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ วิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก สำหรับงานทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อวิจัยและพัฒนาประโยชน์จากหญ้าแฝก สำหรับงานด้านทันตกรรม เริ่มต้นจาก “โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก”

นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ กล่าวว่า เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสนพระทัยเรื่องหญ้าแฝก และได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 และได้มีพระราชกระแสกับทีมทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่า “หญ้าแฝก สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ทันตแพทย์ลองไปคิดดูว่าจะทำอะไรได้บ้าง แล้วมาเล่าให้เราฟัง”

มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ลงนามสัญญาร่วมวิจัยและพัฒนาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในช่องปากจากหญ้าแฝก สำหรับทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง เพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ก่อโรคฟันผุ เชื้อก่อโรคในคลองรากฟัน เชื้อก่อโรคปริทันต์ และเชื้อราในช่องปาก

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า เรามีศูนย์ในการที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับ Tissue culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ แล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีการเพาะขึ้นมาเป็นกล้า คิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะนำหญ้าแฝกไปขยายผลนอกเหนือจากที่จะใช้ในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของดินถล่ม เมื่อสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ประโยชน์ทวีคูณ

ปัจจุบันโครงการวิจัยสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้แล้ว โดยผลิต Lot. แรก เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2565 และผลิตภัณฑ์ได้รับเลขที่ใบรัลรองการจดแจ้ง จาก อย. แล้ว ภายใต้ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ดีไอเอฟ ดอยตุง เวติเวอร์ รีเฟรชชิ่ง เมาท์วอช ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตผ่านคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)


ทั้งนี้ การทดสอบสารสกัดจากรากหญ้าแฝก ในห้องปฏิบัติการ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมพบว่ามีฤทธิ์ ต้นจุลชีพที่เป็นสาเหตุของโรคในช่องปากได้ดี มีความปลอดภัยโดยไม่แสดงออกถึงความเป็นพิษ สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นเภสัชภัณฑ์ได้


ผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Website: www.dent-in-found.org

Facebook: https://www.facebook.com/dentalinnovation40

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCWWuHSnPKN6UmXHK7J6FDQw

Line : @dent_in_found โทรศัพท์ 062-549-8146, 02-3182351-5 ต่อ 1403,1416


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages