ก.อุตฯ จัดงานมอบรางวัล 57 บริษัท คว้ารางวัล “The Prime Minister’s Industry Award 2022” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, September 28, 2022

ก.อุตฯ จัดงานมอบรางวัล 57 บริษัท คว้ารางวัล “The Prime Minister’s Industry Award 2022”


ก.อุตฯ จัดงานมอบรางวัล 57 บริษัท คว้ารางวัล “The Prime Minister’s Industry Award 2022”

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงานมอบรางวัล โชว์ศักยภาพ 57 บริษัทต้นแบบสถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมแห่งปี 2565 “The Prime Minister’s Industry Award 2022” เผย “เบียร์ไทย (1991)” ขึ้นแท่นรับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม เตรียมจัดพิธีมอบ 5 ตุลาคม 2565 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมจัดงานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 (The Prime Minister’s Industry Award 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะได้รับรางวัลในปีนี้มีคณะกรรมการจาก 15 สาขาอุตสาหกรรม ที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาตรวจสอบการทำงาน ทั้งในรูปแบบ Online และการลงไปในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจะได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งในแง่ของการได้รับชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลเพื่อนำสิ่งนี้ไปต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์และโฆษณาธุรกิจตนเองไปสู่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับได้รับการเรียนรู้ถึงกระบวนการที่ต้องพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของตนเองตามคำแนะนำของคณะกรรมการผู้ตัดสินที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจต่างๆ

อย่างไรก็ดี ความพิเศษที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินผู้ประกอบการในปีนี้ คือการนำความรู้เรื่องเทคโนโลยีมาบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง นับเป็นการยกระดับมาตรฐานการมอบรางวัลให้สูงกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในปี 2565 มีจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการระดับ SME และผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น 30%

ทั้งนี้ การจัดงานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2565 จะมีขึ้นในวันพุธที่ 5 ตุลาคม ปี 2565 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ


ผู้ได้รับรางวัลผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้นตามประเภทรางวัลที่กำหนดไว้ จำนวน 15 ประเภท ดังนี้ 1.รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมจำนวน 1 รางวัล ซึ่งคัดเลือกจากสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท และเป็นสถานประกอบการที่มีการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานการผลิตในระดับสากล

2.รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 9 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต 2) ประเภทรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3)ประเภทการบริหารความปลอดภัย 4)ประเภทบริหารงานคุณภาพ 5)ประเภทการจัดการพลังงาน 6)ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 7)ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ 8)ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม 9) ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน

3.รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1)ประเภทบริหารจัดการ 2)ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 3) ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม 4)ประเภทการบริหารธุรกิจสู่สากล 5) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


ในปีนี้มีสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 244 ราย แบ่งเป็น รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 4 ราย รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 14 ประเภท รวม 240 ราย ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี มีจำนวน 57 ราย ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นจำนวน 36 ราย และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น จำนวน 20 ราย

สามารถติดตามรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่ https://industryaward.industry.go.th

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages