ไทยประกันชีวิตต่อยอดงานด้าน ESG จัดสัมมนาออนไลน์ “การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืน” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, December 5, 2023

ไทยประกันชีวิตต่อยอดงานด้าน ESG จัดสัมมนาออนไลน์ “การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืน”


บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน”โดยมีคุณไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer เปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าพันธมิตร เรื่องการกำกับดูกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของคู่ค้า เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความยั่งยืน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development : SDGs) เป้าหมายที่ 17 – ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the goals)


ไทยประกันชีวิต” ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งการดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ เพื่อร่วมสร้างกระบวนการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนภายใต้ SD Roadmap ของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages