แม็คโคร (Siam Makro) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดช่องทางจำหน่ายผ่าน SMART LOCAL SHOP by DBD - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, February 23, 2022

แม็คโคร (Siam Makro) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดช่องทางจำหน่ายผ่าน SMART LOCAL SHOP by DBD


แม็คโคร จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมสร้างโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย ขยายช่องทางจำหน่ายของดีพื้นถิ่น ผ่าน SMART LOCAL SHOP by DBD ทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นให้เติบโต

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แม็คโครให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ผลิตสินค้าในท้องถิ่นตลอดมา โดยพร้อมสนับสนุนการเติบโตอย่างมีศักยภาพในทุกวิถีทาง เพื่อ ยกระดับมาตรฐาน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ล่าสุดร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส สนับสนุนผู้ประกอบการและสินค้าพื้นถิ่นไทยที่มีศักยภาพ ภายใต้แนวคิด SMART LOCAL SHOP by DBD ช้อปฟิน ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น

"ในช่วงโควิดที่ผ่านมา ธุรกิจจำนวนมากได้รับผลกระทบ มีการปิดกิจการ ทำให้แรงงานกลับสู่ภูมิลำเนาและหันไปประกอบอาชีพ ผลิตสินค้าประจำท้องถิ่น สินค้าโอท็อป การเข้าร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ และสร้างการรับรู้สินค้าพื้นถิ่นไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งช่วยกระตุ้นการจำหน่ายสินค้า ผ่านช่องทางที่มีคุณภาพของแม็คโคร สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจฐานราก" นางศิริพรกล่าว

ทั้งนี้ แม็คโครพร้อมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ ไม่ว่าจะเป็น 1. สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าพื้นถิ่นไทย ผ่านแม็คโครสาขาต่าง ๆ 2. กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าพื้นถิ่นไทย ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น และ 3. การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการรายย่อย

นอกจากการผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐแล้ว แม็คโครยังมีแพลตฟอร์มแห่งโอกาส เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย หรือเอสเอ็มอี และเกษตรกรไทย รวมถึงผู้ผลิตสินค้าพื้นถิ่น ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการจัดการให้มีศักยภาพ ทั้ง ขยายช่องทางการตลาดผ่านระบบออฟไลน์ และออนไลน์ การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับสถาบันการเงินเพื่อขยายการลงทุนเสริมสภาพคล่อง รองรับการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งหากรายใดมีศักยภาพเพียงพอ ยังมีโอกาสขยายตลาด ส่งออกสินค้าไทย ไปขายยังสาขาของแม็คโครในต่างประเทศด้วย

ที่มา: https://www.7stars.one/2022/02/siam-makro-smart-local-shop-by-dbd.html

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages