“บี.กริม เพาเวอร์” ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน “บางกอกโคมัตสุ” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 20, 2023

“บี.กริม เพาเวอร์” ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน “บางกอกโคมัตสุ”


“บี.กริม เพาเวอร์” ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC)  ให้กับ “บางกอกโคมัตสุ”
 หนุนภาคอุตสาหกรรมหันใช้พลังงานสะอาด ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ


บี.กริม เพาเวอร์ ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ให้กับ บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด โรงงานประกอบรถขุดตักไฮดรอลิคและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถขุดตัดไฮดรอลิค ยี่ห้อโคมัตสุ จากประเทศญี่ปุ่น มุ่งส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน สอดคล้องกับนโยบายด้านความอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Net-zero Carbon Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593) 
นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – การลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน          บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย และ นายเจริญ เรืองวิลัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด โรงงานประกอบรถขุดตักไฮดรอลิคและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถขุดตัดไฮดรอลิค ยี่ห้อโคมัตสุ โคมัตสุจากประเทศญี่ปุ่นเป็นรายแรกของโลก ทำการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) เพื่อร่วมส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมี) มร.ฮิโรอะคิ  ทาคาฮาชิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด พร้อมผู้บริหารและทีมงานจากสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนกรุงเทพกรีฑา


การส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในครั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดหาพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพสูงให้กับ บางกอกโคมัตสุ เพื่อสนับสนุนลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของพลังงานคาร์บอนต่ำ โดยใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) นี้ มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล  ซึ่งได้รับการยอมรับด้วยมาตรฐานใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในระดับสากล (The International REC Standard : I-REC) 


นายนพเดช กรรณสูต เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ได้ประกาศไปเมื่อต้นปี 2566 โดยมุ่งมั่นในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า   คู่ค้า สังคม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาด้านพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและปลอดภัย เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ ตามวิสัยทัศน์ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately)


นายเจริญ เรืองวิลัย กล่าวว่า บางกอกโคมัตสุ จากประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทโคมัตสุประเทศญี่ปุ่นและบริษัทบางกอกมอเตอร์เวิร์คซึ่งเป็นบริษัทในเครือของสยามกลการ โดยทั้งโคมัตสุประเทศญี่ปุ่นและสยามกลการมีนโยบายชัดเจน ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งในทางปฏิบัติได้มีนโยบายเชิงรุกที่เป็นแผนระยะกลางที่จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2050 นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินกิจกรรมและมาตรการที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีการขยายผลในคราวต่อไป


ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 20 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีก 35 โครงการ ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตจาก 3,338 เมกะวัตต์ ณ  สิ้นปี 2565 เป็น 4,700 เมกะวัตต์ ในปี 2567 และเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างรับผิดชอบ พร้อมให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี 2593 No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages