ไอคอนสยาม จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สร้างตราสัญลักษณ์ร้านค้า ให้ชุมชนย่านคลองสาน ธนบุรี ในโครงการ “ออกแบบเพื่อชุมชน ปีที่ 2” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, October 31, 2023

ไอคอนสยาม จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา สร้างตราสัญลักษณ์ร้านค้า ให้ชุมชนย่านคลองสาน ธนบุรี ในโครงการ “ออกแบบเพื่อชุมชน ปีที่ 2”


ไอคอนสยาม จัดนิทรรศารแสดงผลงานนักศึกษา สร้างตราสัญลักษณ์ร้านค้า
ให้กับชุมชนย่านคลองสาน ธนบุรี ในโครงการ “ออกแบบเพื่อชุมชน ปีที่ 2” ต่อยอดความรู้ด้านการออกแบบนอกห้องเรียน สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมร่วมกัน


ไอคอนสยาม มีแนวคิดการส่งต่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ มีการพัฒนาและต่อยอดให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงการทำกิจกรรมเพียงครั้งคราวแล้วจบไป แต่ไอคอนสยามยังคงดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน มาโดยตลอด  เพื่อเปิดโอกาสใช้ธุรกิจและสถานที่ของไอคอนสยามเป็นเวทีของการนำเสนอสินค้าและบริการในหลากหลายประเภท ตลอดจนช่วยพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องการขายและการตลาดสมัยใหม่ สร้างกระบวนการในการเรียนรู้การทำธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลักดันให้ Local Hero เติบโตไปสู่การเป็น Global Hero ต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก


จากแนวคิดดังกล่าว ไอคอนสยาม จึงได้จัดโครงการ การออกแบบตราสัญลักษณ์ร้านค้า หรือโลโก้ร้านค้าใน “โครงการออกแบบเพื่อชุมชน ปีที่ 2” ขึ้น  โดยร่วมกับ สำนักงานเขตคลองสาน และสาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าย่านคลองสาน-เจริญนคร ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ต้องการการสนับสนุน ได้มีตราสัญลักษณ์ร้านค้า หรือโลโก้ร้านค้า และการสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อขยายโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของชุมชน และยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีพื้นที่แสดงความสามารถและต่อยอดความรู้ด้านการออกแบบนอกห้องเรียน ให้มีผลงานปรากฏสู่สาธารณะ ที่สามารถสานประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมได้อีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยในช่วงเริ่มดำเนินโครงการไอคอนสยามได้จัดงานปฐมนิเทศเพื่อแนะนำรายละเอียดโครงการและร้านค้า พร้อมทั้งนำน้องๆ นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงเพื่อร่วมพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้า ให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ประกอบการ สำหรับนำไปสร้างไอเดียต่อยอดผลงานการออกแบบ ขณะเดียวกันไอคอนสยามได้จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปเพื่อส่งมอบองค์ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของไอคอนสยามจากกลุ่มงานสื่อสารการตลาดและกลุ่มงานออกแบบกราฟิก เพื่อสนับสนุนการทำงานของน้อง ๆ นักศึกษาปี 2-3 ที่เข้าร่วมโครงการออกแบบเพื่อชุมชน ปีที่ 2 อย่างใกล้ชิด โดย "คุณณัฏฐา พิจิตรพลากาศ" ผู้บริหารกลุ่มงานสื่อสารการตลาด ไอคอนสยาม ได้บรรยายให้ความรู้น้อง ๆ ในหัวข้อ Attention Span and Effective Elevator Pitch ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะด้านการนำเสนอผลงานแก่น้อง ๆ ให้สามารถถ่ายทอดผลงานการออกแบบให้มีความน่าสนใจและตรงใจผู้รับฟัง "คุณอรรถวิทย์ เลิศธนภัทร” และ คุณกุลนุช อนันต์รัตนสุข” ผู้จัดการส่วนอาวุโสออกแบบกราฟฟิก ไอคอนสยาม ได้ให้คำแนะนำแก่น้อง ๆ ในเรื่องแบรนด์และการออกแบบกราฟิก ซึ่งช่วยต่อยอดผลงานการออกแบบของน้อง ๆ ในแต่ละร้านค้าชุมชนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการ ไอคอนสยาม พร้อมด้วยพันธมิตร จึงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาจาก สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขึ้น ณ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ (ตรงข้ามไอคอนสยาม) โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คุณสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ดร.วดี ภิญโญทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสสนับสนุนสังคม บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมงาน พร้อมร่วมพูดคุยบนเวทีเพื่อแชร์ประสบการณ์ “เบื้องหลังความสำเร็จของโครงการออกแบบ เพื่อชุมชน ปีที่ 2” อีกด้วย

ผศ. ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในครั้งนี้นับเป็นความสำคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษา เนื่องจากการเรียนรู้ของนักศึกษาในยุคปัจจุบันนั้น ไม่สามารถเรียนรู้จากทฤษฎีได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องนำองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนจากในห้องเรียนนำมาลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ตรงกับการจัดการศึกษาในโลกปัจจุบัน ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ


“ในทุกหลักสูตร เราไม่สามารถให้นักเรียนเรียนรู้จากทฤษฎีได้เพียงอย่างเดียวเพราะไม่ทำให้เกิดทักษะในการทำงานจริง แต่การที่เราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา นั่นคือ ไอคอนสยาม และองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยการที่นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ที่ตัวเองได้เรียน และนำมาลงมือปฏิบัติจริงมาช่วยชุมชน ช่วยผู้ประกอบการรายย่อย ที่ต้องการสร้างแบรนด์ ในการทำป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ออกมาได้อย่างน่าชื่นชม นี่คือผลสำเร็จอย่างหนึ่ง ในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ที่ต้อง Learning by Doing” 

คุณศิวกร กิตติวรกุล ผู้ประกอบการชุมชน ร้านเปาะเปี๊ยะเจ๊จู ลูกชายเจ๊จู เจ้าของร้านก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ้าดังบนถนนเจริญนคร ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการออกแบบเพื่อชุมชน ปีที่ 1 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ทางไอคอนสยาม ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมา เป็นความใส่ใจในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางไอคอนสยามได้ดำเนินการเพื่อชุมชน ทำให้ภาพพจน์ของร้านดูทันสมัยและยกระดับมากขึ้น กระแสตอบรับดีมาก ตั้งแต่เจ๊จูก๋วยจั๊บ จากโครงการปีที่ 1 ลูกค้าให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านได้มากขึ้น ด้วย image ของร้านที่ยกระดับมากขึ้น

“ผลงานที่นำมาให้วันนี้ถูกใจมาก แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความใส่ใจในรายละเอียดของน้องๆ ที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งกับคุณแม่ และตนเอง เพื่อต้องการให้ผลงานออกมาตรงใจมากที่สุด” คุณศิวกรกล่าว

คุณชัยวุฒ งามกมลเลิศ ผู้ประกอบการชุมชน ร้านตามใจ ซึ่งชื่อร้านมีที่มาจากเจ้าของร้านที่สร้างสรรค์แต่ละเมนูให้อร่อยตามใจลูกค้า กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการนี้ว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ช่วยผู้ประกอบการทั้งรายเก่า รายใหม่ ที่ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร ในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ การได้ทีมนักศึกษาเข้ามาช่วยออกแบบโลโก้ แพคเกจจิ้ง เมนูต่างๆ ของร้าน ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของร้านดูดีขึ้น น่าสนใจขึ้น ดูมีความชัดเจนมากขึ้น และยังทำให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการบนถนนเจริญนคร ดูมีความสดใสมากขึ้น สร้างสีสันให้กับร้านค้าในละแวกนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียว
สำหรับผลงานที่น้องๆได้นำมาแสดงในวันนี้ คุณชัยวุฒกล่าวเพิ่มว่า “รู้สึกชอบ และรู้สึกว่าน้องๆ ทำผลงานออกมาได้ดีกว่าที่คิดไว้ และจากโจทย์ที่ให้ไป มีการปรับเปลี่ยนระหว่างทาง เพราะเราเองก็เป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาจจะยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนมากนัก แต่น้องๆ ยอมรับและรับฟังความคิดเห็น พร้อมปรับแก้หลายครั้ง ทำให้ได้ผลงานชิ้นล่าสุดออกมา ซึ่งนับว่าสวยถูกใจมากๆ และจะนำผลงานของน้องไปใช้ที่ร้านแน่นอน ซึ่งที่ร้านเพิ่งเปิดไม่นาน และยังไม่ค่อยมีลูกค้ารับรู้เท่าไร แต่จากผลงานชุดนี้ เชื่อว่า จะสามารถสร้างการจดจำได้ดี และเพิ่มยอดขายให้กับทางร้านได้อีกด้วย”

คุณนุสรา บุญประเสริฐ เจ้าของร้านอาหารฮาลาลที่เปิดมา 30 กว่าปี ตั้งอยู่ในชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ย่านเจริญนคร มีเมนูขึ้นชื่อของร้านคือข้าวหมกไก่แสนอร่อยย่านเจริญนคร โดยคุณนุสราได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ว่า  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ได้ประโยชน์กับร้านค้า และน้องๆนักศึกษาได้มาทำให้ร้านค้าได้เป็นรู้จักมากยิ่งขึ้น มีโลโก้ และแบรนด์ร้านค้าชัดเจน ซึ่งมีสีสันสวยงามมาก และในช่วงระหว่างทำงาน น้องๆ ได้มาหา และขอคำแนะนำต่างๆ ว่าเราต้องการอย่างไร ซึ่งทำออกมาได้ตรงใจ และอยากให้ทางโครงการนี้ทำขึ้นทุกปี ช่วยเหลือทุกร้านในย่านคลองสาน ซึ่งจะทำให้ร้านค้าต่างๆมีสีสัน มากขึ้นอีกด้วย


นอกจากนี้ร้านที่เข้าร่วมโครงการและได้รับการออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบไปด้วย ร้านลาบยโส (เจริญนคร) ตั้งอยู่ริมถนนเจริญนคร เป็นร้านอาหารรสชาติจัดจ้านสไตล์อีสาน ร้าน Ban ma ma น้ำเต้าหู้คลองสานแสนอร่อย ริมถนนเจริญนคร ร้านตุ๋งติ๋งกาแฟสด เป็นร้านขายเครื่องดื่มหลากหลายเมนู ตั้งอยู่ริมถนนเจริญนคร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ความน่ารักเต็มแก้ว ดื่มแล้วสุขใจ” ร้าน ALEX หมูแดงหมูกรอบ “น้ำแดงสูตรเด็ด จากเชฟอเล็ก” ร้าน Alex ข้าวหมูแดง หมูกรอบ เป็นร้านที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและไม่เหมือนใคร เพราะมีน้ำหมูแดงสูตรเฉพาะ ที่คุณอเล็กเจ้าของร้านได้คิดค้นขึ้นมาจากประสบการณ์การเป็นเชฟในอดีต ร้านเจ๊จุ๋ม Coffee & Drinks “ร้านเจ๊จุ๋ม Coffee & Drinks” เป็นร้านเครื่องดื่มเล็กๆ ตั้งอยู่ริมถนนเจริญนคร เจ้าของร้านตั้งใจทำทุกเมนูด้วยความใส่ใจ นักศึกษาจึงอยากถ่ายทอดความตั้งใจเหล่านั้นลงไปในงาน ร้านเตี๋ยวป้าโอลีฟ “ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ป้าโอลีฟ” มีสูตรเด็ดรสชาติจัดจ้านจาก “พริกกระเหรี่ยง” ที่แซ่บซี๊ดจี๊ดถึงทรวง เป็นร้านเก่าแก่ในย่านเจริญนครที่เปิดมานานกว่า 40 ปี 

นายอดุลยฤทธิ์ ไชยพันธ์ นักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตัวแทนกลุ่มร้านหอยทอดนายสุน เป็นร้านที่เปิดเพิ่มของ “นายสุนเป็ดห่านพะโล้” ที่เก่าแก่และโด่งดังริมถนนเจริญนคร ซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการออกแบบเพื่อชุมชน ปีที่ 1 และส่งต่อให้รุ่นลูกได้ดูแล กล่าวว่า พวกเรากลุ่มร้านหอยทอดนายสุน ตั้งใจและทุ่มเทให้กับโครงการ “ออกแบบเพื่อชุมชน” เป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลงานการออกแบบที่ดีและมีคุณภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับร้านค้าในชุมชนได้จริง


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการสานประโยชน์ร่วมกันโดยนำเอาความรู้ความสามารถของนักศึกษา และความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์แบรนด์ของไอคอนสยามจะสามารถช่วยเหลือชุมชนในเขตคลองสานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อต่อยอดและส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านค้าชุมชนให้ถูกใจทั้งเจ้าของร้านและตอบโจทย์ลูกค้า เพื่อให้เกิดการยกระดับร้านค้าชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนต่อไป 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages