'ดร.ฮาราลด์ ลิงค์' เป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิด “เส้นทางสู่ความสำเร็จ บี.กริม 145 ปี” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, October 18, 2023

'ดร.ฮาราลด์ ลิงค์' เป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิด “เส้นทางสู่ความสำเร็จ บี.กริม 145 ปี”


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดประสบการณ์ ข้อคิด “เส้นทางสู่ความสำเร็จ บี.กริม 145 ปี” แก่นักบริหารภาครัฐ-เอกชน สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในหัวข้อ เส้นทางสู่ความสำเร็จ บี.กริม 145 ปี (B.Grimm 145th Anniversary) โดยร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ข้อคิด และปัจจัยความสำเร็จตลอดเส้นทางการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม ในประเทศไทย แก่ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8 ภายใต้หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า ตลอดเวลากว่า 145 ปี บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นับจากจุดเริ่มต้นในการนำยาสมัยใหม่ตำรับยุโรปมาสู่ประเทศไทย พร้อมดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ การขุดคลองชลประทานรังสิตเป็นระยะทาง 1,500 กิโลเมตร ตลอดจนกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและการดำเนินธุรกิจการค้าอื่นๆ รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตไฟฟ้าซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2538 ด้วยความร่วมมือระหว่าง บี.กริม เพาเวอร์ กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 


มาถึงปัจจุบัน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศไทย โดยมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 61 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3,830  เมกะวัตต์ มุ่งขยายการลงทุนสู่การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ารวมกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 พร้อมยกระดับสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก ตั้งเป้าก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)


ทั้งนี้ หัวใจความสำเร็จซึ่งถือเป็นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม ตลอด 145 ปีที่ผ่านมา คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ โดยมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและสังคม พร้อมยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำรงไว้ซึ่งหลัก      ธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ซึ่งยังคงเป็นทิศทางที่บริษัทมุ่งไปหลังจากนี้  


สำหรับสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) จัดตั้งขึ้นโดย “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเสริมสร้างศักยภาพ องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารองค์กรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ในศาสตร์หลากหลายแขนงซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักการบริหารและจัดการแบบใหม่โดยคำนึงถึงสภาวการณ์ในอนาคต โดยการจัดทำหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” รวมถึงหลักสูตรระดับสูงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกด้าน และสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศ เพื่อเป็นหลักที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages