“ศุภมาส“ หารือความร่วมมือสถาบัน Le CNAM ต่อยอดความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมของไทย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, April 26, 2024

“ศุภมาส“ หารือความร่วมมือสถาบัน Le CNAM ต่อยอดความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมของไทย


“ศุภมาส“ หารือความร่วมมือสถาบัน Le CNAM ต่อยอดความร่วมมือทางด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรมของไทย พร้อมพบปะนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่ 26 เมษายน 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมด้วย ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำคณะผู้บริหาร วช. เยือนสถาบัน Conservatoire national des arts et métiers; Le CNAM สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี Ms. Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, General Administrator, Prof. Stéphane Lefebvre, Deputy Administrator in charge of Research Department, Mrs. Carmen Branescu, Director of European and International Affairs และ Mrs. Anne-Laure Carré,Head of collections at the Musée des arts et métiers ให้การต้อนรับ และร่วมเจรจาหารือความร่วมมือ 

นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ กระทรวง อว. และ วช. มีเป้าหมายที่จะทำให้ความร่วมมือระหว่าง วช. และ CNAM สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาทิ ความร่วมมือในการทำวิจัยในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการวิจัย ตลอดจนวางแผนความร่วมมือในการมีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ข้อเสนอแนะด้านเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการด้านพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนาที่นักวิจัยสามารถนำเสนอผลงาน แบ่งปันประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อทางนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันต่อไป 

Le CNAM เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมวิชาชีพระดับสูงตลอดชีวิต ก่อตั้งขึ้นมากกว่า 300 ปี โดยมีเป้าหมายในแรกเริ่มเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบัน CNAM เป็นหน่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัยแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทำหน้าที่ส่งเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และวิชาชีพ โดยมุ่งเป้าหมายการทำงานในบทบาทสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมฝึกอบรมวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การส่งเสริมการวิจัย  และ การเผยแพร่วัฒนธรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคนิคต่างๆ ทั้งนี้ภายใต้การดำเนินงานตามเป้าหมาย สถาบันได้พัฒนากิจกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องมากมาย  เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมที่สำคัญกว่า 750 หลักสูตร เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและห้องปฏิบัติการต่างประเทศ นอกจากนี้ CNAM ยังดูแลในส่วนของพิพิธภัณฑ์ Musée des Arts et Métiers ซึ่งได้อนุรักษ์คอลเลคชันทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ภายหลังการหารือ รมว. อว. และ คณะผู้บริหารของ วช. พบปะนักเรียน และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Musée des Arts et Métiers  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผสมผสานทั้งความเป็น Art & Science เข้าด้วยกัน โดยนำมาจัดแสดงในรูปแบบล้ำสมัยและน่าสนใจต่อผู้ศึกษา โดยคาดหมายว่าความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ที่สามารถเชื่อมโยงทั้งศาสตร์และศิลป์ในประเทศไทยได้ต่อไป

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages