สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, April 19, 2024

สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล”


สำนักงานสลากฯ เปิดตัว โครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล”
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ จีแอลโอ เดินทางไปร่วมเปิดตัวโครงการ SEED PROJECT ปี 4 “สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” โดยมี ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และ ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมกันถ่ายทอดวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง SEED PROJECT และ การต่อยอดความสำเร็จในอนาคตของโครงการ ณ โรงภาพยนตร์ลิโด้ กรุงเทพมหานคร
พันโท หนุน ศันสนาคม กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ จีแอลโอ อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 85 ปี เป็นรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินเป็นลำดับต้นๆ มาโดยตลอด ล่าสุดนำส่งเงินเข้ารัฐกว่า 48,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีภารกิจหลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าแก่สังคม ได้แก่ การพิมพ์สลาก การจำหน่าย การออกรางวัล และการจ่ายรางวัล ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการพัฒนาสู่ความอย่างยั่งยืน และบทบาทหนึ่งในฐานะสมาชิกของสมาคมสลากกินแบ่งโลก หรือ World Lottery Association (WLA) จึงยึดถือหลักการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคมของผู้ให้บริการเกมเสี่ยงโชค หรือที่เรียกว่า Responsible Gaming (RG) ที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมทั้ง การส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล โดยหนึ่งในการขับเคลื่อนมิติด้านสังคมที่สำคัญ คือการส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงโทษภัยของการพนัน ที่กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและเยาวชน
ปัจจุบัน สำนักงานสลากฯ ได้ดำเนินโครงการ CSR ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมหลายโครงการ เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมเกี่ยวกับความตระหนักถึงโทษของการพนัน ไปยังกลุ่มเป้าหมายในช่วงวัยที่หลากหลาย ได้แก่ โครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ จำนวน 77 แห่งทั่วประเทศ โครงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันและการให้คำปรึกษาผู้ติดพนัน โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน GLO Cup (U13) ที่จัดขึ้นสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี ทั่วประเทศ โครงการคิดดี ต้นกล้าดีมีคุณธรรม โครงการคิดใสไทยแลนด์ และ โครงการ SEED Project ปีที่ 4 ที่มีเยาวชน นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ที่กำลังจะจบการศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวต่อไปอีกว่า โครงการ SEED Project ปีที่ 4 ยังคงได้รับความสนใจจากเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพราะเนื้อหา ตลอดกิจกรรมต่างๆ สามารถจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ ในการส่งเสริมคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมความรักและความภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด อีกทั้ง เป็นแบบอย่างที่ดี ในการนำพาเยาวชนในพื้นที่ ให้ใช้ศักยภาพของตนเองให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกัน ก็สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พนัน อย่างสร้างสรรค์ด้วยช่องทางที่หลากหลาย มีการฝึกอบรมแบบ Train the Trainer เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบทวีคูณ จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง จากลูกหลานสู่ผู้ปกครอง เปรียบเสมือนการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่า ให้มีโอกาสได้แตกหน่อ ต่อยอดความดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นเครือข่ายในการ“สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” เพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป
โครงการ SEED Project ปี 4 ได้รับ
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดำเนินนำร่องในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2567 นอกจากนี้ จะมีโครงการนำร่องจากเยาวชนในแต่ละภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งหมด 25 โครงการอีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages