สภาการเหมืองแร่จับมือ 4 สมาคม จัดสัมมนาใหญ่ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, April 17, 2024

สภาการเหมืองแร่จับมือ 4 สมาคม จัดสัมมนาใหญ่ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สภาการเหมืองแร่เดินเครื่อง จับมือ 4 สมาคมจัดสัมมนาวิชาการ สร้างความรู้ ปลุกผู้ประกอบการเหมืองแร่ปรับตัว รวมพลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงเพลิง
1713347252698_copy_600x800
ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง
นางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ ประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง
เปิดเผยว่า สภาการเหมืองแร่ ที่มีนางสาวอัญชลี ตระกูลดิษฐ เป็นประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้ร่วมกับ 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย และสมาคมวิศวกรเหมืองแร่จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “บทบาทของอุตสาห กรรมเหมืองแร่ไทยในการลดภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : มุ่งสู่ Net Zero” ในวันที่ 26 เมษายนนี้ ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ดร.วิจักษ์กล่าวว่า สภาการเหมืองแร่ เป็นองค์กรของภาคเอกชนตามพระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่ พ.ศ. 2526 ทำหน้าที่ประสานนโยบายกับภาครัฐเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาห กรรมเหมืองแร่ และธุรกิจเหมืองแร่ภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มองเห็นปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆซึ่งเกิดจากภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เนื่องจากการใช้ทรัพยากรพลังงาน นำมาซึ่งของเสียจากการใช้ทรัพยากรและกระบวนการผลิตแร่
 

จึงร่วมกับ 3 สมาคมดังกล่าวจัดสัมมนาใหญ่ให้ความรู้กับผู้ประกอบการอุตสาห กรรมเหมืองแร่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ มีสวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสร้างพลังในการลดสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่ Net Zero ซึ่งหมายถึง การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยการสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลก ด้วยวิธีการ “จำกัด” และ“กำจัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพราะหากมีก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์น้อย โอกาสที่จะหยุดภาวะโลกร้อนก็จะเพิ่มขึ้น อีกทั้งให้ผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับมือกับพ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ซึ่งจะออกมาบังคับใช้ในเร็ววันนี้
1713347242459_copy_1024x576
ดร.วิจักษ์กล่าวต่อไปว่า นายอดิทัศ วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะมาร่วมในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไทยในการลดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายสาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต, นายรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และรศ.ดร.พิษณุ บุญนวล รองประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่ นายกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย
หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับ สาเหตุ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง, การมีส่วนร่วมในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และความรู้เรื่องคาร์บอนเครดิต, การจัดทำแผนผังโครงการทำเหมืองเพื่อการประหยัดการใช้พลังงาน และการถ่ายทอดประสบการณ์ในการใช้เครื่อง จักรกลและรถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การติดตั้งแผงโซลาเซลล์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าสะอาดในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการเหมืองแร่ เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าลงทะเบียนใดๆ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages