วช. – สสปน. ลงนาม MOU ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, February 6, 2024

วช. – สสปน. ลงนาม MOU ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย


วช. – สสปน. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผนึกกำลังยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่เป้าหมายสร้างมูลค่าสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนาม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีความร่วมมือกับ สสปน. ในการยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม วช. มีความพร้อมในการสนับสนุน เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย องค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งให้เกิดการขยายผล ผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยมีความแข็งแกร่ง ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม การผนึกกำลังของทั้งสององค์กรจะเป็นทิศทางที่ดี จะส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ได้เพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ กล่าวว่า อุตสาหกรรมไมซ์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย โดยได้ถูกบรรจุให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน ดังนั้น การยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไมซ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ คือ ความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สสปน. จึงหวังว่าความร่วมมือกับ วช.ในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างรากฐานการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ของเราให้เป็นจุดหมายปลายทางมูลค่าสูงตามที่คาดหวังได้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง สสปน. และ วช. แล้วยังเพิ่มศักยภาพและยกระดับองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการไมซ์ โดยมีแนวทางการทำงานที่ใช้ความร่วมแรงร่วมใจ และการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและข้อมูลข่าวสารอุตสาหกรรมไมซ์ ความร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ในการเป็นวิทยากร การเผยแพร่และติดตามผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อที่ได้กำหนดไว้ร่วมกัน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages