ทีเอ็มบีธนชาต คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียจากเวที “Asian Excellence Award 2024” - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, June 17, 2024

ทีเอ็มบีธนชาต คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียจากเวที “Asian Excellence Award 2024”


ทีเอ็มบีธนชาต คว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียจากเวที “Asian Excellence Award 2024” ตอกย้ำความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ


ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตอกย้ำด้านความโปร่งใส การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในการสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูล และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ทั้งยังจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเข้าใจ ฉายภาพกลยุทธ์แผนการดำเนินธุรกิจ ไปยังนักลงทุน ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มั่นใจถึงความโปร่งใสและมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต รับมอบ 4 รางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียจากเวที “Asian Excellence Award 2024” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้รับรางวัลนี้ ประกอบด้วย รางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล ได้แก่ “รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) มอบให้ นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต จากความสำเร็จในการวางกลยุทธ์การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนผ่านกรอบแนวคิด B+ESG ที่ผสมผสาน B (Business) เข้ากับ ESG (Environment, Social และ Governance) เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าของธนาคารดำเนินชีวิตหรือธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง ภายใต้ปรัชญา Make REAL Change เปลี่ยน… เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น เพราะเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจและความยั่งยืนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ทุกกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างการเติบโตและความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำกับดูแลที่ครบถ้วน การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ ส่งผลให้นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันในประเทศและต่างประเทศเชื่อมั่น


“รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CFO) มอบให้ นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต จากความสำเร็จในการบริหารการเงินอย่างโปร่งใส มุ่งสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และ “รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Professional) มอบให้ นางสาวดารารัตน์ อุระพันธมาศ หัวหน้านักลงทุนสัมพันธ์ จากความสำเร็จในการสร้างกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และรักษาความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอ สุดท้าย คือ รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่ “รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Company) ตอกย้ำความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจ สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ชุมชน และสังคม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างแท้จริง


รางวัล Asian Excellence Award จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance นิตยสารด้านการเงินของฮ่องกงและเอเชีย เพื่อมอบให้แก่ผู้นำและองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมาภิบาล มีการจัดการทางด้านการเงินนักลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดีในระดับสากล โดยพิจารณารางวัลจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั่วภูมิภาคเอเชีย


#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต

#เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น #ttb #MakeREALChange


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages