ออมสิน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, May 3, 2024

ออมสิน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระราชพิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages