ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นราธิวาสราชนครินทร์ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Wednesday, May 1, 2024

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นราธิวาสราชนครินทร์


ทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ม.นราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ภายใต้หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในปีการศึกษา 2566 จำนวน 56 ทุน โดยทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เป็นทุนให้เปล่าที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำสุดร้อยละ 20 ล่างของประเทศ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งเป็น ทุน 5 ปีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้เรียน ปวช.ต่อเนื่อง ปวส. และอนุปริญญาสายอาชีพ ทุน 2 ปีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ให้เรียน ปวส. หรืออนุปริญญาสายอาชีพ และทุน 1 ปี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ให้เรียนประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages