One Home พม.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, January 16, 2024

One Home พม.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ


One Home พม.จังหวัดตรัง ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

       ในวันเสาร์ที่ 13  มกราคม 2567 ทีม One Home พม.จังหวัดตรัง นำทีมโดย นางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง และนางสาวกิติยา วงศ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตรัง ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ “ มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ในการนี้ ได้มีเด็กและเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังมาร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้งยังมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) คือ สำนักงานการเคหะแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดตรัง นำโดย นายสุวัฒน์ เวียงคำ เคหะจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็กๆและครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนการเคหะจังหวัดตรัง โดยจัด ณ สวนสาธารณะโครงการเคหะชุมชนตรัง ระยะ 1 จังหวัดตรังอีกด้วย

 นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ควรค่าแก่การดำรงรักษาไว้ตลอดไป เพราะวันนี้เป็นวันที่เห็นภาพความรัก ความอบอุ่นของคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแสดงออกต่อบุตรหลานในครอบครัวได้อย่างชัดเจน เด็กๆ มีความสุข สนุกสนาน โดยที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กๆ ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เห็นถึงความน่ารัก ความไร้เดียงสาของเด็กๆ เห็นถึงความรักความเมตตา การดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน ทุกๆ กิจกรรมที่จัดให้เด็กๆ สามารถเติมความสุข สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้เด็กและเยาชน ตลอดจนคนทุกช่วงวัยในครอบครัวที่มานั่งเฝ้าดูแลบุตรหลานที่มาร่วมกิจกรรมได้อย่างชัดเจน และงานวันเด็กปีนี้ตนได้มีโอกาสไปร่วมงานวันเด็กหลายแห่ง ทั้งร่วมเป็นประธานเปิดงาน และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ได้เห็นถึงรูปแบบการจัดงานในที่ต่างๆ ถึงแม้จะต่างสถานที่ในการจัดงาน แต่รูปแบบการจัดงานและภาพแห่งความสุข สนุกสนาน และความน่ารักของเด็กๆ ในทุกที่ไม่มีที่ใดด้อยไปกว่ากันเลย 


  นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดกิตกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ในส่วนที่ One Home พม.จังหวัดตรังร่วมจัดบูธกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็กๆ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ภายใต้การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ พม.จังหวัดตรังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งของรางวัลและพลังคนสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ จากเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่าย CSR ตลอดจนภาคประชาชน รวมกว่า 30 เครือข่าย ซึ่งกิจกรรมแห่งแรก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในซุ้มเพื่อเด็กๆ ได้แก่ กิจกรรมทำขนมโดนัท การเล่มเกมส์ การตอบคำถามชิงรางวัล และมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น โดย นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากสมาคมสภาสังคมสงเคราห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะที่ได้เข้าร่วมการสรรหาเป็นเด็กดีเด่น จำนวน 2 คน คือ 1) ด.ญ. พราวนภัสสร์ เหล่ากุลวานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรศิริกุล 2) ด.ช.ขจรศักดิ์ คืนตัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สำหรับกิจกรรมแห่งที่สองในบูธกิจกรรม ณ สนามกีฬากลางเทศบานครตรัง เป็นความร่วมมือกับเครือข่าย CSR มาร่วมกันจัดกิจกรรมเล่นเกมส์  ตอบคำถาม แจกของรางวัล และมีทีมสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง มาร่วมเล่นดนตรีสด ร้องเพลง พร้อมทั้งทำข้าวไข่เจียวแจกผู้มาร่วมงานกว่าพันฟองอีกด้วย

นางสาวโสพิญฐ์  กล่าวว่า  ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ทุกคน ที่กำลังต้องเติบโตภายใต้สถานการณ์ที่มีความท้าทายมากจากการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  เด็กจึงต้องมีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางสังคมได้ ภายใต้คำขวัญ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่างและร่วมกันสร้างประชาธิปไตย และขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล  ในกิจกรรมวันเด็กในวันนี้ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กร CSR จังหวัดตรัง สุดท้ายนี้ พม.จังหวัดตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

และวันนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขอเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ช่วยกัน แอดไลน์ ESS  ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA  ที่ช่วยสร้างความปลอดภัยแก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อน แอดไลน์ @esshelpme  หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages